Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktaberättelser

Skapad 2016-02-15 16:18 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Biologi Svenska Bild

Vi lär oss att skriva faktatexter om olika djur.

Vi arbetar med genrer. Vi använder cirkelmodellen.

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

Öka måluppfyllelsen för våra elever i svenska med tyngdpunkt på skrivandet; faktatexter samt stavning. 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

2. Kursplanemål:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

3. Konkretiserade mål:

Du vet vad några djur och växter heter och sorterar dem efter olika kännetecken. Du beskriver enkla näringskedjor. 

Du kan skapa bilder som berättar något.

Du kan söka information från en källa någon visar dig. Du skriver en enkel faktatext med den viktigaste informationen.

 

4. Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att;

*välja ut viktiga fakta från en källa

*skriva enkla fakta texter med läslig handstil och på dator/Ipad

*skriva enkla faktatexter så att innehållet framgår

*använda stor bokstav och punkt.

*stava enkla ord

*kombinera din text med bilder

 

 

5. Undervisning:

Vi kommer att jobba utifrån cirkelmodellen. Träna att skriva faktaberättelser tillsammans i grupp för att ge modeller att arbeta vidare med. Arbeta tillsammans med en kompis för att sedan kunna skriva en egen faktaberättelse och kombinera med bilder. Vi använder oss av en "sexfältare" dvs en mall med sex olika konkreta frågor att ta reda på fakta om.  Från den här mallen med stödord sedan skriva en löpande faktatext. Vi letar fakta från böcker och Ipad (svenska djur.se).

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

Skriva en fakta text om något djur och kombinera med bilder. Redovisa för dina klasskamrater.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: