👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på landet Årskurs 7-9

Skapad 2016-02-15 18:49 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Läsförståelse, översättning samt muntlig redovisning
Grundskola 7 – 9 Modersmål
En lättläst bok om korta sagor om livet på landet "Jiyana li gundan".

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ml
Centralt innehåll (7-9) med uppgifter & aktiviteter

Läsa och skriva

Uppgifter & aktiviteter
Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

Uppgifter & aktiviteter
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.

Berättande texter och sakprosatexter

Uppgifter & aktiviteter
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Språkbruk

Uppgifter & aktiviteter
Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Kultur och samhälle

Uppgifter & aktiviteter
Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Ny rubrik

Uppgifter & aktiviteter