Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att flytta; orsak och konsekvens

Skapad 2016-02-15 20:23 i Oxledsskolan Partille
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Hur är det att flytta inom ett land eller mellan länder? Vad finns det för orsaker till att någon flyttar och vad blir det för konsekvenser? Vad händer med familjen och kompisarna när man flyttar?

Innehåll

Ur det Centrala Innehållet:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Ge   3
  Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
 • Ge   3
  Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
 • Ge   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Hur ska vi arbeta:

Undervisning: Inom arbetsområdet kommer vi på lektionerna att arbeta med:

 • Du kommer att få lära dig vad begreppen orsak och konsekvens betyder.Du kommer att få i läxa att intervjua en vuxen om orsaker och konsekvenser till flytt och redovisa detta inför klassen.
 • Vi kommer att sammanställa orsakerna till de intervjuades flyttar i form av stapeldiagram. Utifrån diagrammet för vi diskussioner och gör jämförelser om de vanligaste orsakerna till flytt.
 • Du kommer att få lyssna till livsberättelser från människor som flyttat från ett land till ett annat. Vi kommer att bearbeta det vi lyssnat på i gemensamma samtal samt genom olika typer av enskilda och parvisa uppgifter som anknyter till ämnet.
 • Vi kommer att arbeta med ett uppslag ur SO-boken.

 

Hur kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömning: I arbetsområdet bedöms om:

 • du kan kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan. Detta visar du genom muntliga och skriftliga uppgifter inom arbetets ram.
 • du kan kan ge exempel på vad en flytt kan innebära/ få för konsekvens för barn och familjer. Detta visar du genom muntliga och skriftliga uppgifter inom arbetets ram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: