Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatKemi

Skapad 2016-02-15 22:39 i Vallonskolan Östhammar
Vad är egentligen kemi och hur kan man prata om kemi i maten?
Grundskola 6 Kemi

I detta arbetsområde kommer vi att repetera materiens uppbyggnad och egenskaper. Dessutom ska vi prata om matens kemi och vad olika livsmedel innehåller.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  4-6
  Kemin i vardagen och samhället Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Undervisning

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • genmgångar
 • diskussioner
 • filmer
 • eget arbete , läsning av texter, formulera egna frågeställningar m.m.
 • undersökningar

 

Det här ska du kunna

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

 • förstå sambandet mellan bra mat och god hälsa
 • känna till vad tillsatser är och vad de fyller för funktion
 • genomföra enkla undersökningar
 • delta i diskussioner
 • resonera och dra slutsatser
 • känna till olika begrepp och använda dem i dina resonemang

Bedömningen sker fortlöpande

Kunskapskrav

Matriser

Ke
Kunskapskrav kemi

E
C
A
Kommunikation
,Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Ex på uppgift:ekologiskt eller inte?
Du svarar utifrån minst en aspekt. Du motiverar ditt svar.
Du svarar utifrån minst två aspekter. Du motiverar ditt svar i relation till minst två av aspekterna.
Du svarar utifrån minst tre aspekter. Du motiverar ditt svar i relation till minst tre av aspekterna.
Använda information
Eleven kan använda information och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget. Uppgift: Koldioxid diagram
Du berättar utan motivering. Du använder dig av information som kan härledas till diagrammet
Du kan på ett utvecklat sätt tala om utifrån diagrammet varför det är mindre koldioxid på sommaren är på vintern.
Du kan på ett välutvecklat sätt tala om utifrån diagrammet varför det är mindre koldioxid på sommaren är på vintern
Kommunikation
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Uppgift: socker i vatten och vilken sockerbit löser sig snabbast? Vilket salt löser sig snabbast? Undersökning av densitet.
Ett godtagbart svar om sockerlösning. Du kan tala om hur undersökningar kan göras rättvist.
Två godtagbara svar om sockerlösning. Du visar att du förstått densitet.
Tre godtagbara svar om sockerlösning. Du kan beskriva en undersökning som ska göras som handlar om densitet så att vem som helst kan följa undersökningen systematiskt.
Undersökning
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Ex: släcka eld
Något förslag som bidrar till att utforma en undersökning
Ger ett förslag som är inriktat på denna undersökning
Ger minst två förslag som är inriktade på denna undersökning:
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Ex atomer, molekyler, tre former
Visar ett tecken på fasomvandling
Visar två kompletterande tecken på fasomvandling eller ett tecken plus värmens roll
Förklarar på partikelnivå med hjälp av partiklars rörelser
Resonemang
Eleven kan föra resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning Ex på uppgift: Fotosyntes och förbränning, vattnets kretslopp, vattenkokaren, barn i klassrum, papper
Kunna föra enkla resonemang om vad som finns i bubblorna när vattnet kokar, vad kondens är och att du kan berätta på ett enkelt sätt hur cellandning hänger ihop med du andas in och ut.
Kunna föra utvecklade resonemang om vad som finns i bubblorna när vattnet kokar, vad kondens är och att du kan berätta på ett utvecklat sätt hur cellandning hänger ihop med du andas in och ut.
.Kunna föra ett välutvecklat resonemang om vad som finns i bubblorna när vattnet kokar, vad kondens är och att du kan berätta på ett välutvecklat sätt hur cellandning hänger ihop med du andas in och ut.
Söka och använda information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang. Ex på uppgift: lunch
Du beskriver minst en förändring och ger minst en rimlig förklaring till varför måltiden blir bättre för kroppen. Din förklaring är rimlig utifrån valet av informationsrutor
Du beskriver två förändringar och ger rimliga förklaringar till varför måltiden blir bättre för kroppen i båda fallen. Dina förklaringar är rimliga utifrån valet av informationsrutor
Du beskriver två förändringar och ger rimliga förklaringar till varför måltiden blir bättre för kroppen i båda fallen. Dina förklaringar är rimliga utifrån valet av informationsrutor. Du kombinerar information från olika informationsrutor i båda dina förklaringar
Samtala
Eleven kan samtala och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Ex på uppgift: Hälsa
Du kan på ett enkelt sätt beskriva en bra måltid .
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva en bra måltid och varför den är bra för kroppen.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva en bra måltid, varför den är bra för kroppen, med ekologisk hållbarhet och hur di ingår i kretsloppet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: