Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg en pall - åk 9, VT16

Skapad 2016-02-16 08:02 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Hållfasthet i praktiken.
Grundskola 9 Teknik
...

Innehåll

Bygg en pall

Efter nästan nio år i grundskolan sätts nu kunskaperna inom material och hållfasthet på prov. Vem lyckas bygga den starkaste pallen?

Övergripande mål och riktlinjer från Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Ke  7-9
  Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9
  Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9
  Kemins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Syfte och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Konkretisering av målen

Du ska under arbetsområdet gång:

enskilt designa en stabil pall

göra en korrekt ritning utifrån din design

i par utveckla en så optimal konstruktion ni kan

med tillåtna hjälpmedel konstruera en pall efter er ritning

dokumentera ert arbete

använda er av korrekta ord och tekniska begrepp

Undervisning

Undervisningen kommer att bedrivas under lektionstid. Det kommer att ingå både individuella uppgifter samt samarbete i par. Arbetet ska dokumenteras på er lärlogg och färdig produkt ska presenteras inför klassen.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

ditt självständiga arbete samt samarbetet som genomförs

hur du använder korrekta ord och begrepp

de skisser och ritningar som görs inför det praktiska momentet

din förmåga att omsätta idé i handling

hur du tillämpar de teoretiska kunskaper du har inom hållfasthet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: