Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FortsättningTema Babblarna Rågfältet VT-16

Skapad 2016-02-16 09:08 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Babblarna är ett härligt gäng färgglada figurer som gör språkträning till ett spännande och lekfullt äventyr. Barnen älskar dem inte minst för den medryckande musiken. Vi kommer jobba med de olika fokusområdena som varje figur representerar. Babba: språk, Bibbi: matematik och teknik, Bobbo: rytmik och musik, Dadda: naturvetenskap, Diddi: skapande, Doddo: socialt. Vi kommer att fortsätta arbetet med babblarna, med fokus på Dadda och Bibbi och deras fokusområden.
Förskola

Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske. Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Fortsättning av temat börjar med att Babba och Dadda skickar ett mail till oss på Rågfältet. I mailet skriver de till oss att de har kommit vilse. Det är mörkt där de är och de har svårt att se. De behöver vår hjälp att hitta tillbaka till Rågfältet. De hade en karta från Babblarnas stad till Rågfältet som de har tappat bort på vägen till oss, så nu undrar de om vi har hittat den och kan försöka se om vi kan finna Babba och Dadda längst vägen. 

När vi har hittat kartan får barnen i uppdrag att ut i från kartan hitta Babba och Dadda. Kartan leder oss till skogen, där vi till slut hittar Babba och Dadda. Med sig har de en ny Babblare som heter Bibbi. 

Bibbi gillar matematik och teknik. Redan nu har Bibbi med sig ett uppdrag till barnen. Barnen ska hitta olika saker. Som tex. en stor och en liten sten, 5 kottar, 6 långa pinnar osv. 

Genom barnens delaktighet och samarbete kommer de att stöta på nya olika matematiska begrepp och hur man läser och följer en karta. Genom detta arbete vill vi ge barnen en ökad förståelse för matematik, naturvetenskap och teknik. I arbetet kommer även våra två andra Babblare att vara inne med sina ämnesområden. Språket går som en röd tråd genom hela temat med vår språkkunnige Babba. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Genom att skapa en berättelse där barnen är medaktörer, kommer barnens ideér och tankar fortsätta bygga på hur temat fortskrider.

Barnen får träna på att samspela, använda lägesbegrepp, leka med ord, ställa frågor, argumentera och kommunicera med varandra. De utvecklar även sin förmåga att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar på olika problem som kan dyka upp. 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom att lyssna på barnens tankar, funderingar och tidigare erfarenheter gör vi barnen delaktiga i sitt eget lärande. Vi låter barnen kontinuerligt ta del av sina egna lärprocesser genom att tillsammans med barnen utvärdera olika lärsituationer

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Genom reflektioner tillsammans med barnen kan vi se hur det har ökat sina kunskaper. Vi pedagoger kommer att ta bilder, filma och anteckna som dokumentation för att följa processerna som sker både individuellt och i barngruppen. Barnen kan se temat hur det växer fram med hjälp av vår temavägg som barnen skapar tillsammans. 

Med hjälp av dokumentationen kommer vi pedagoger att utvärdera och analysera lärprocesserna.

Hur gick det?

 Vi fick äntligen ett livstecken från våra Babblare Babba och Dadda! De hade skickat ett mail till oss på Rågfältet där de berättade att de hade varit på väg till oss från Babblarnas land men att de hade kommit på villovägar. De visste inte var de var och det var mörkt och lite läskigt. De behöver barnens hjälp att hitta deras borttappade karta så att vi kan börja att leta efter dem. 

Barnen hade många bra förslag på var Babba och Dadda kunde vara och hur vi kunde göra för att hitta dem. Ett förslag var att vi kunde svara på mailet och fråga efter fler ledtrådar. Babba och Dadda måste ju ha en dator, Ipad eller en mobil med sig eftersom de hade skickat ett mail till oss...

Sagt och gjort! Vi skickade ett mail och nu väntar vi med spänning på ett livstecken från Babba och Dadda! Under tiden letar vi efter kartan och spanar efter ledtrådar både inne och ute. 

Barnen tränar på sin förmåga att föra berättandet framåt och återberätta vad de har upplevt. Barnens fantasi och kreativitet stimuleras och uppmuntras. 

På väg till jobbet en dag hittade Lasse en bit papper som låg och skräpade på marken. Det visade sig vara Babba och Daddas karta! Vi har även fått svar på vårt mail från Babba och Dadda där de ger oss fler ledtrådar. De tror de är nära förskolan eftersom de hör barn som leker och skrattar. De kan också höra löv som prasslar och fåglar som kvittrar. De hörde till och med en hund som kissade alldeles intill dem...

Barnen fick pröva olika lösningar när de skulle tolka kartan, ge uttryck för sina uppfattningar samt utveckla sn förmåga att lyssna på varandras olika tankar. 

Nu har vi både en karta och flera ledtrådar så i morgon ger vi oss ut på räddningsuppdrag! Hoppas vi hittar våra försvunna Babblare!

Vi utvärderade uppdraget tillsammans med barnen och de fick uttrycka sina tankar om hur det hade gått. Vi dokumenterade uppstarten genom att fotografera och filma.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

Vad fungerade/fungerade inte?

Hur går vi vidare?

Vi gav oss iväg på räddningsuppdrag för att hitta våra Babblare Babba, Dadda och en ny kompis! Barnen var engagerade och pigga på äventyr och med hjälp av karta och kikare gick vi iväg mot skogen den väg som kartan visade.

Efter en stunds letande hittade vi till slut Babblarna i en vante. Förutom Babba och Dadda hade de också med sig en ny Babblare vid namn Bibbi. Men hör och häpna, de hade alla tre krympt och blivit små! Hur kunde detta gått till? Barnen hade många olika teorier kring detta fenomen...

Efter en spännande förmiddag i skogen gick vi tillbaka till Rågfältet med våra Babblare tryggt nedstoppade i en ryggsäck. Babblarna behövde vila efter allt de varit med om. När vi sen väckte dem och skulle ta upp dem ur ryggsäcken hade de helt mirakulöst förvandlat sig till normal storlek igen!  Helt otroligt! Vi pratade länge om hur detta kunde gått till och barnens påhittighet och fantasi hade inga gränser. 

Vi pedagoger vill utmana barnens nyfikenhet och vilja att lära sig nya saker genom att utgå från barnens intressen. Genom att låta barnens tankar och ideér föra temat framåt vill vi stärka barnens tilltro till sin egna förmåga att uttrycka sig. Vi uppmuntrar barnen att våga uttrycka sina egna åsikter genom att visa att allas uttryck är lika mycket värda. 

Temat kommer att fortsätta med att vi går till skogen, där Bibbi och Dadda kommer med olika uppdrag med fokus på natur och matematik. Vi följer upp dessa uppdrag med skapande verksamhet och experiment. 

Efter olika uppdrag i skogen tillsammans med Bibbi och Dadda fortsätter temat med att vi upptäcker fotspår och handavtryck av vad vi tror är andra Babblare...

Vi kommer att träffa Doddo, Bobbo och Diddi och tillsammans med dem kommer barnen att få utforska nya fokusområden. Rörelse och rytmik, skapande verksamhet och sociala färdigheter kommer att vara i fokus.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: