Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP av- och påklädnad grön myrängens förskola

Skapad 2016-02-16 09:27 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: 

Skolverket har rapporterat att av- och påklädnads situationen i hallen har upplevts negativt för majoriteten av barn på avdelningar med yngre åldrar. Detta efter undersökningar av flera förskolor i landet. Detta fick oss att tänka på våran situation och säkerställa att det är en så trygg, rofylld och lärorik situation som möjligt för barnen.


Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Här skrivs vilka förmågor som skall utvecklas/utmanas samt genom vilka objekt.

I hallsituationen ska vi pedagoger stötta barnen i att utveckla sin förmåga att känna delaktighet i vardagssituationer genom att uppmuntra barnen att ha tillit till sin egna förmåga.

Vi ska utveckla förmågan att hjälpa andra. Vi ska hjälpa barnen att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning med hjälp av påklädnad och upphängning där barnen tex. kan kliva upp på pallar för att nå upp till sin krok.

Vi ska utmana barnens kommunikation med att påvisa olika begrepp och prepositioner såsom "på hyllan", "i lådan".

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Alla barn och pedagoger är delaktiga i hallsituationen. Pedagogerna ska utgå från varje barns enskilda behov för att utmana barnen vidare i deras kompetens och ge dom möjlighet att utvecklas i sin fulla potential.

Förberedelser:

Innan av- och påklädnad förbereder vi barnen om aktiviteten genom att enskilt benämna deras namn och vad som ska ske. 

Vi pedagoger delar upp gruppen i mindre grupper för att underlätta situationen så att alla barn får en rofylld och lärorik situation i hallen. Lärmiljön i hallen ska vara förbered innan vi går in. Där barnen har tillgång till pallar att kliva upp på och bilder på golvet att peka på och samtala om. 

Aktiviteter:

Vi går in i mindre grupper ungefär 4-5 barn per pedagog. Vi börjar med att sätta oss i första delen av hallen där barnen blir uppmuntrade eller hjälpta av pedagogen av få  av sig skorna. Barnen har bilder på sig själv i skohyllan och blir uppmuntrade även här att ställa dom på sin egna plats.
Pedagogen uppmuntrar barnen att hjälpa varandra så att dom ser sig själva och andra som resurser. 

När alla barnen har fått av sig skorna går vi tillsammans in i den större delen av hallen och vi hjälps åt att klä av oss resterande kläder och hänger upp på våra hyllor och lägger ner i våra lådor.
Pallar finns i hallen som stöd för att barnen ska nå. Även här uppmuntrar pedagogen att barnen kan prova på själva och hjälper till efter förmåga. 

Bilderna i hallen använder pedagogen som metod för att uppmärksamma begrepp och preopstioner.

 

Efterarbete:

 I hallsituationen tar vi kort och filmar barnen som vi sedan tittar på och samtalar om.  Barnens tankar och idéer lyssnas in och vi sätter tillsammans upp kort på vad vi gör vi hallen med barnen och deras kommentarer. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: