Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min ekonomi - ett matematikprojekt, åk 8, VT16

Skapad 2016-02-16 09:44 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Ett projekt taget från vardagen där eleverna får göra en budget utifrån lönestatistik, skatt och vardagsutgifter.
Grundskola 8 Matematik
...

Innehåll

Vardagsekonomi

Syftet med projektet "Min ekonomi" är att få en större förståelse för vilka inkomster och utgifter man har i det vardagliga livet.

Efter att ha tagit fram statistik på olika yrkens lön, skattesatsen i Kungsbacka kommun samt vanliga boendekostnader, ska eleverna göra en egen budget i Numbers.

Övergripande mål och riktlinjer från Lgr 11

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Syfte och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Konkretisering av målen

Efter avslutat arbetsområde ska du:

kunna söka, läsa av och utvärdera statistisk information

kunna räkna på procentuella inkomster och utgifter

kunna göra en digital budget i Numbers

ha fått ökat din förståelse för vardagsekonomi

 

 

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av gemensamma genomgångar och diskussioner, informationssökning på internet, enskilda beräkningar och användande av digitala redovisningsmetoder.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

ditt bidrag i klassrummet under gemensamma diskussioner.

ditt självständiga arbete.

hur väl du kan söka efter och använda dig av statistisk information.

hur du använder dig av dina kunskaper för att lösa matematiska problem.

hur du använder matematiska metoder för att utföra beräkningar.

hur du redovisar ditt arbete.

ditt matematiska resonemang under uppgiftens utförande.

hur du använder korrekta ord och begrepp.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Uppgifter

 • Vardagsekonomi

 • Vardagsekonomi

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: