Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalla kårar

Skapad 2016-02-16 10:07 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Att skriva novell, tema skräck
Grundskola 7 – 9 Svenska

Under detta arbetsområde kommer du att lära känna skräckgenrens skrämmande värld.

Innehåll

Rysare och skräckberättelser

Rysare och skräckberättelser är spännande texter, precis som kriminalromaner, men i rysare och skräckberättelser är det vanligt med overkliga och övernaturliga saker.

Ambitionen är att skrämma läsaren genom att skildra blodisande scener och plötsliga, otäcka händelser.


Vad ska du göra?

Du kommer under detta arbetsområde att:

 

  • Lära känna författare inom skräckgenren. Bl.a. genom att skriva ett författarporträtt.
  • Läsa och lyssna till skräckberättelser i olika former.
  • Skriva en egen skräcknovell.
  • Se och diskutera olika typer av skräckfilm.

Matriser

Sv
I matrisen nedan kan du se vilka kunskapkrav vi kommer att jobba med under detta arbetsområde. Här kan du också se när de olika kunskapskraven bedöms.

E
C
A
Tolka, analysera
Tillfällen under hela arbetsområdet.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Författare
När vi arbetar med skräckförfattare
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skrivteknik
I ditt arbete när du skriver din egen skräcknovell
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
I ditt arbete när du skriver din egen skräcknovell
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Samtala
Tillfällen under hela arbetsområdet.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: