Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2016-02-16 10:45 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE:

Denna planering har bakgrund i överenskommelser från barnens utvecklingssamtal och är upprättad för att fokusera på det enskilda barnets utveckling utifrån intresse och behov.

 

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

VAD ska utvecklas/utmanas?

De förmågor som barnen ska utvecklas i är: upptäcka, utforska, urskilja och utveckla förståelse för.

De objekt som kommer användas för att utveckla förmågorna är: de grundläggande grovmotoriska rörelserna, kroppsuppfattning, motorik, koordinationsförmåga, sång, musik, dans och teknik.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

I temat ingår fem barn och en pedagog. Gruppen av barn och pedagog är bestämd. De olika aktiviteterna ska utgå ifrån vilka förmågor som ska utvecklas utifrån målen. Pedagogen ska utmana barnet vidare i sin kompetens och ge de möjlighet till att utvecklas i sin fulla potential.

Förberedelser:

Förskolan utformar och erbjuder en lärmiljö som inger nyfikenhet, lust att lära och möjlighet att utveckla ett intresse för att utveckla och utmana förmågorna enligt målen. Vi har en hörna i vår lärmiljö som vi kallar rörelsemattan och en plats i lilla rummet som ska synliggöra detta.

Pedagogen förbereder aktiviteten med barnen beroende på vilken aktivitet som ska genomföras.

Det kan vara så att utmanande material måste plockas fram av pedagogen innan för att det inte ska bli för många moment för barnen innan aktiviteten börjar.

Aktiviteter:

 

Lärmiljön - rörelsehörnan och lilla rummet ska stimulera till vardagliga aktiviteter som med hjälp av en pedagog kan utveckla barnens förmågor enligt målen

 

motorikbanor av olika slag där de olika grundrörelserna ska upptäckas, urskiljas och utmanas. (Grundrörelserna är åla, krypa, rulla, sitta, gå, snurra, springa, hoppa och balansera .)

dans och rytmik där pedagogen använder musik och rytmik som metod för att barnen kan utveckla ett intresse för sin kroppsuppfattning och använda sig av sin kropp och förmedla rörelser till musiken. 

Uteaktiviteter där vi utmanar grovmotoriken i helhet genom att upptäcka och utforska olika lutningar i närområdet.

Efterarbete:

Lärloggar kommer att skrivas av pedagogen om varje enskilt barns förändrade kunnande där barnen är med och tittar på sina bilder och ger sin reflektion efter förmåga.

Reflektion i gruppen kommer ske genom att visa bilder och videoklipp av tidigare aktivitet, där barnen uttrycker sin reflektion utifrån förmåga där pedagogen tillsammans med barnet sätter ord på vad som händer. 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: