Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 6 v. 10-11

Skapad 2016-02-16 13:47 i Lekstorpsskolan Lerum
Ett arbetsområde där eleverna ges möjlighet att tolka och beskriva algebraiska uttryck. Uttrycka mönster algebraiskt samt att lösa ekvationer.
Grundskola 6 Matematik

Ett arbetsområde där eleverna ges möjlighet att tolka och beskriva algebraiska uttryck. Uttrycka mönster algebraiskt samt att lösa ekvationer.

Innehåll

Syfte och förmågor

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Uppgifter

 • Algebra

 • Begrepp Algebra

Matriser

Ma
Algebra åk 6 v. 10-11

träna mer
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven kan använda begreppen: algebra uttryck ekvation likhet på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda begreppen: algebra uttryck ekvation likhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda begreppen: algebra uttryck ekvation likhet på ett välfungerande sätt.
beräkning
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter
Eleven vet hur ett mönster är uppbyggt och har kännedom om att det går att uttrycka matematiskt.
Eleven vet vad ett mönster är och kan uttrycka det matematiskt med en tabell. Eleven vet också att det går att uttrycka med ett algebraiskt uttryck.
Eleven vet vad ett mönster är och kan visa med en tabell hur en talföljd kan se ut samt uttrycka det algebraiskt.
Beräkning
Eleven vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav tex 3 + x
Eleven vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav tex 3 + x och kan använda algebraiska uttryck på ett fungerande sätt.
Eleven vet att ett obekant tal kan beskrivas med en bokstav tex 3 + x och kan använda algebraiska uttryck på ett välfungerande sätt.
Ekvationer
Eleven kan förklara vad en ekvation är och vet hur ekvation kan lösas.
Eleven kan förklara vad en ekvation är och kan lösa den på ett fungerande sätt.
Eleven kan förklara vad en ekvation är och har strategier för hur den kan lösas på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: