Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden

Skapad 2016-02-16 14:02 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Hur gör vi för att alla i vår klass ska trivas och må bra?
Grundskola F

Alla är viktiga och alla får lov att vara med. Ett tema om empati, likheter, olikheter och allas lika värde.

Innehåll

Mål

Att förstå att vi alla är olika.

Att kunna se våra olikheter som en tillgång.

Att känna ansvar för sig själv och sina kompisar och vår miljö.

Att främja ett tillåtande klimat i klassen.

 

 

 

Arbetssätt

Eleverna kommer att arbeta praktiskt och teoretiskt med respekt, empati, trygghet, gemenskap, ansvar. Eleverna kommer att i grupp få reflektera över innebörd och betydelse genom olika sätt.

Eleverna kommer att bl. a. få se på filmer utifrån värdegrunden, arbeta med rollspel, lekar, samarbetsövningar, tillitsövningar och kompismassage.

Vi läser böckerna " Låt alla vara med", " Tala sanning " och "Dela med dig " som handlar om Rosa-Emma och hennes klasskompisar och sedan diskuterar innehållet tillsammans.

Vi tillverkar tillsammans ett kompishjärta.

Vi arbetar en gång i veckan med drama för att stärka gruppen och ha roligt tillsammans.

 

Kopplingar till läroplanen:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Redovisningsformer

Vi sätter upp vårt kompishjärta i klassrummet ,som ett kompiskontrakt, där vi påminner varandra om vad vi ska göra för att alla ska trivas i klassen.

Rollspel och diskussioner om dramaövningarna.

Vi reflekterar dagligen i mindre grupper och även i helklass utifrån konkreta och aktuella händelser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: