Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi leker tillsammans!

Skapad 2016-02-16 14:24 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

Planeringen utgår från de överenskommelser som framkom på barnens utvecklingssamtal. Detta för att kunna fokusera på det enskilda barnets utveckling och lärande.

Innehåll

Strävansmål:

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Utveckla sin förmåga att tillämpa och förstå turtagning och stimulerar till rollek och empati. Få förståelse för samspel och konflikthantering.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

I den här gruppen är det som mest fem barn och en pedagog. Gruppen är bestämd utifrån överenskommelserna från det senaste utvecklingssamtalet, fokuset på dessa var det sociala samspelet.

Förberedelser:

Pedagogen tar fram material inför de styrda aktiviteterna. Hur man kan samspela, hur vi kan prata och kommunicera med varandra och hur man är en kompis är ett samtalsämnes om dagligen genomsyrar verksamheten. Det ser vi i både aktiviteter och mötena mellan barn och barn men också mellan barn och pedagog, så präglas dem av det sociala samspelet.

Lärmiljön är även utformad så att barnen ska kunna mötas i olika aktiviteter och där samspelet blir en naturlig del av vardagen.

Aktiviteter:

Rollekar - familjelekar.
Kompismålning.
Rörelse - Dans och motorikbana.
Bollar
Introducera rutschkanan med fokus på turtagning

Efterarbete:

Genom att fota, filma och dokumentera aktiviteterna så skapar pedagogen lärloggar för barnen i gruppen. I lärloggarna kan barnen själva vara delaktiga i sin lärlogg utifrån sin egna förmåga att verbalt sätta ord och kroppsligt visa och berätta/återberätta vad som skett och/eller vilken/vilka kompisar som var delaktiga. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: