Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans Grej

Skapad 2016-02-16 14:28 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
En kort microlektion som inspirerar och väcker intresse.
Grundskola F

Veckens grej ,är en kort microlektion som varar 15- 20 min,om något som intresserar barnen eller om något vi vill inspirera runt.

Kort text med bilder, en keynotepresentation, som barnen sedan får utskriven och kan klistra in i sina Grej- böcker.

Innehåll

Mål

Att förmedla kunskap på ett enkelt sätt.

Att få barnen att intressera sig för mycket på lite tid.

Att eleverna ska upptäcka att kunskap är kul.

Att ta upp ämnen som intresserar barnen och bredda deras allmänbildning.

 Att koppla i hop olika sorters kunskap.

Arbetssätt

Eleverna får se en kort keynotepresentation om något som intresserar dem eller om något som vi vuxna vill inspirera runt.

Vi pratar gemensamt om innehållet i presentationen och eleverna får ställa frågor och tillföra sina kunskaper. Kanske kan de upptäcka olika trådar mellan olika kunskaper.

Presentationen skrivs ut och klistras in i elevernas "Grejböcker"

Kopplingar till läroplanen:

Kopplingar till läroplan

  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  • Gr lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: