Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas 1800-tal

Skapad 2016-02-16 14:56 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Nya tankar och idéströmningar skapar möjligheter för människorna att skapa sig en bättre framtid. Tekniken går framåt och urbanisering ökar. En spännande tid som ligger till grund för den värld vi lever i idag.
Grundskola 8 Historia

Nya tankar och idéströmningar skapar möjligheter för människorna att skapa sig en bättre framtid. Tekniken går framåt och urbanisering ökar. En spännande tid som ligger till grund för den värld vi lever i idag.

Innehåll

Syfte och tidsåtgång

Vi kommer att jobba med detta arbete de kommande 6 veckorna, dvs v 3-10. Syftet är att vi ska få förståelse för hur viktig utvecklingen under 17-1800-talen var för utvecklingen av demokrati och mänsklig frigörelse.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Arbetssätt

Du kommer att få ta del av muntliga genomgångar, läsa i läroböcker och se på film. Under lektionstid kommer du att arbeta med olika uppgifter, enskilt och i grupp, samt några kortare skrivuppgifter.

Sammanfattningar samt annat material finns i google classroom.

Användbara länkar:

Upplysningen:

https://www.youtube.com/watch?v=t6P0KAgq6g4&index=3&list=PL8411F2AFEC0E2CE3&spfreload=1

Introduktion till revolutionerna:

https://www.youtube.com/watch?v=7Irld-oJmP8&list=PL8411F2AFEC0E2CE3&index=5

Bakgrund till revolutionerna:

https://www.youtube.com/watch?v=sswaSJoVrBQ&index=2&list=PL8411F2AFEC0E2CE3

Filmer från SLI:

Franska revolutionen del 1 (ca 15 min)

Franska revolutionen del 2 (ca 15 min)

Presentation av amerikanska och franska revolutionen:

https://prezi.com/kj-idodph4nx/amerikanska-och-franska-revolutionen/

Kort om amerikanska revolutionen:

http://www.so-rummet.se/content/amerikanska-revolutionen-kortfattat

Amerikanska revolutionen:

http://slideplayer.se/slide/7633897/

 

 

 

 

Bedömning

Du ska visa att du: 

 • förstår och kan beskriva hur upplysningen påverkade den amerikanska och franska revolutionen.
 • förstå, kunna förklara och kunna ge exempel på hur upplysningsidéerna ligger till grund för dagens samhälle.

Amerikanska revolutionen

Känna till begrepp som: Boston tea party, självständighetsförklaringen och George Washington.

Känna till varför den amerikanska revolutionen bryter ut.

Kunna förstå och kunna förklara hur den amerikanska revolutionen påverkar den franska revolutionen.

Kunna beskriva författningens styrkor och svagheter, t.ex. maktfördelning och rösträtt.

Franska revolutionen

Kunna redogöra för orsakerna till franska revolutionen och kunna redogöra för det franska ståndsamhället.

Kunna beskriva händelseförloppet med hjälp av några viktiga årtal och händelser som t.ex. 1789, stormningen av Bastiljen och skräckväldet.

Kunna beskriva konsekvenserna av revolutionen på kort och lång sikt.


Du har möjlighet att visa dina kunskaper genom:

-att vara aktiv vid uppgifter och diskussioner under lektionerna,

-skriftliga enskilda uppgifter

-ett faktaprov

Se Stormatris för betygskriterier (under kunskapsfliken)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: