Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LUFT

Skapad 2016-02-16 17:30 i Mor Annas förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Under januari kommer vi att fokusera på Luft, allt från luftexperiment till promenader utomhus!

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi är nu 22 barn i barngruppen, 12 pojkar och 10 flickor. Äldsta barnen är 9 st som ska börja skolan till hösten.

 

Mål 

Nedbrytning av valda läroplansmål

 • Vi önskar att barnen vill bli mer medvetna om luft, vårt kretslopp, väder,  miljön ute och inne m.m.  Vi hoppas att dom utvecklar ett intresse och nyfikenhet om luft och vill lära sig mer om det. 

Vi kommer att ställa frågor till barnen och forska vidare på deras svar och intresse. 

 

 

Arbetsmetoder/Genomförande

 

Var finns det luft?

Var finns i luften?

Är det skillnad på varm och kall luft?

Varför finns det luft?

Kan vi se luften?

Vad andas vi in?

Är syre och luft samma sak?

Barnen kommer att få välja på experiment i val av aktiviteter, vi kommer att gå ut på promenader utomhus, prata om luft, forska om luft, varm och kall luft.

Vi kommer att försöka väva in vårt arbete med Grön Flagg och vårt hälsoarbete också. 

Uppföljning

Vi har följt upp våra frågeställningar och vi har diskuterat med barnen om luft på olika sätt. Kan man andas i vatten ? Hur är det i rymden och på månen?

Vi har pratat om träden, att vi behöver träden och dom behöver oss.  Vi har tagit flera promenader och varit i skogen. Vi har gjort experiment som ex fånga luft, tar luft plats? Vi har gjort blåsmålningar, provat att blåsa ballonger m.m.

Vi har inte hunnit prata så mycket om syre eller väder...

Utvärdering

Vi har lagt in Luft i val av aktiviteter och även i samlingar. Vi dokumenterar varje barns val. Vi har upplevt ett positivt gensvar från barnen.

 

 

 

Analys och utveckling

Vi upplever att barnen är mest intresserade av att skapa något. De väljer mindre av experiment som innebär teoretiska än praktiska saker.Vi kanske har lagt det på en för svår nivå för barnen.Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: