Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ASL - Att Skriva sig till Läsning

Skapad 2016-02-17 09:57 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
En planering för eleverna i förskoleklassen att arbeta med ASL samt träna olika momenter i ASL.
Grundskola F – 3 Svenska Matematik

Elever använder datorn/Ipad som skrivverktyg i skolan eftersom den är motoriskt enklare för yngre barn än vad en penna är. Det i sin tur främjar berättandet och skrivlusten. Ljudning sker med hjälp av datorns/Ipads ljudande tangentbord. 

Innehåll

Mål för elev

Eleven ska:

- träna på hands position på datorn/Ipad;

- Ljuda alla bokstäver med hjälp av lärare och det talande tangentbord på datorn/Ipad. 

- skriva ordlistan;

- skriva enkla texter om sin helg eller en bok;

- skriva återberättande texter som veckobrev. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Innehåll

Med den väl fungerande talsynteser och talande tangentbord får eleverna som inte kan fonem och grafem hjälp under sitt skrivande om vi pedagoger inte hinna med. Elever ska få skriva ordlistan, om sin helg i texten och även skriva återberättande texter, till exempel veckobrev om vad de gjort under veckan. 

- datorn/Ipad som har det talande tangentbord;

- Olika stationer när elever arbetar med ASL, till exempel språklekar, motorikövningar/skapande,

sagoläsning/filmvisning, skriver på datorn/Ipad i par, återberättar för läraren/kompis. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Genomförande

Elever får vara med på genomgångar i halvklass. Eleven kommer att få arbeta enskilt (ljuda bokstäver) och i par(skriver på datorn/Ipad). 

Elever kommer att få:

- träna och ljuda bokstäver i olika bokstavsleker.

- en egen dator/Ipad att skriva texter på. Efter läraren rättat elevers texter sätter vi upp arbete i klassrummet. 

Redovisning

Eleven kommer att få berätta (redovisa) sitt arbete muntligt tillsammans med en kompis, för läraren eller för kompisarna i en mindre grupp (halvklass). Eleven kommer att läsa sin text eller visa bild för läraren eller för kompisar. Elever kan också läsa tillsammans sin texter för läraren, om de vill. 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: