Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik och skapande

Skapad 2016-02-17 11:03 i Högåsskolan Knivsta
Under höstterminen kommer vi att lära oss många nya sånger både nya höstsånger, alfabetssånger och traditionssånger till jul. Vi kommer att träna på att lyssna på varandra och sjunga tillsammans. Vi kommer att träna på att hålla takten samt lära oss att använda och namnge några rytminstrument. Vi avslutar terminen med att uppträda för andra.
Grundskola 1 Musik

Innehåll

Syfte - varför ska vi arbeta med det här?

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

 

Mål/ Kunskapskrav för arbetsområdet

Det här ska du lära dig:

 • Delta i gemensam sång.
 • Skapa musik tillsammans
 • Nya sånger (årstidsrelaterade sånger, sånger av 1:ornas kulturperson Astrid Lindgren och traditionssånger till advent och jul. 
 • Att sjunga och musicera tillsammans med andra.
 • Att lyssna och härma en takt.
 • Att lyssna och röra sig till musik.
 • Namnge och använda några rytminstrument.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i sång tillsammans med andra.
 • delta i spel av rytminstrument tillsammans med andra.
 • känna igen några rytminstrument och kunna namnge dem
 • delta i sångsamling/ konsert

 

Undervisning - Så här kommer vi att arbeta

Utgå från lektionens delar. (Startsång, rörelse/lyssna, sång, takt, avslutssång)

Sjunga nya sånger och hålla takt med ett rytminstrument.

Rörelsesånger och musiklekar

Lyssna efter olika instrument i kända musikstycken.

                                                                                                   

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: