Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomens utveckling i världen

Skapad 2016-02-17 12:53 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi läser om kristendomens uppkomst och om vad som kännetecknar religionen. Hur religionen spreds över världen och delades upp i tre stora inriktningar. Vi läser om vilka personer som har haft stor betydelse för dess utveckling och förändring.Vilka likheter och skillnader det finns mellan inriktningarna, samt kristendomens inflytande över människor förr och idag. Vi lär oss ord och begrepp inom ämnet.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi läser om kristendomens uppkomst och om vad som kännetecknar religionen. Hur religionen spreds över världen och delades upp i tre stora inriktningar. Vi läser om vilka personer som har haft stor betydelse för dess utveckling och förändring. Vilka likheter och skillnader det finns mellan riktningarna, samt kristendomens inflytande över människor förr och idag.  Vi lär oss ord och begrepp inom ämnet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Förmågan att analysera kristendomen
 • Förmågan att analysera hur kristendomen påverkar och påverkas av olika förhållanden i samhället
 • Förmågan att söka information om kristendomen

Undervisning och arbetsformer

 • Filmer
 • Muntliga genomgångar och diskussioner
 • Enskilt arbete
 • Informationssök utifrån frågeställningar

Bedömning - vad och hur

Hur ska du bedömas?

 • Kontinuerlig under arbetets gång av läraren
 • Genom skriftlig enskilt prov
 • Muntligt för läraren

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om kristendomen, gällande centrala tankegångar, urkunder och konkreta exempel på hur religionen utövas och hur den spreds/sprids
 • Dina kunskaper om kristendomens tre inriktningar samt likheter och skillnader
 • Dina kunskaper om kristendomens inflytande på människor förr jämfört med idag
 • Din förmåga att redogöra för kristendomens påverkan på individer
 • Dina kunskaper om ord och begrepp i ämnet
 • Dina förmåga att använda dina kunskaper i olika resonemang

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: