👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya religiösa rörelser och sekulära livsåskådningar HT19

Skapad 2016-02-17 13:25 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering

Ha kunskaper om olika etiska modeller tex. pliktetik, konsekvensetik och träna sin förmåga att argumentera och resonera kring etiska dilemman.

Ha kunskap om religionens och andra livsåskådningars betydelse och påverkan i dagens samhälle och formandet av identiteter och gemenskaper.

Känna till andra religioner och livsåskådningar än världsreligionerna och vad de står för.

Uttrycka dina egna tankar i existentiella frågor tex. om livet och döden.

Förmågan att resonera kring betydelsen av religioner och livsåskådningar för människan idag och förr i tiden. 

 

 

Undervisning/arbetssätt

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång samt efter att arbetet är avslutat och det som kommer bedömas är:

Elevens kunskaper om olika etiska modeller

Elevens kunskaper om nya religiösa rörelser och livsåskådningar.

Elevens förmåga att resonera kring likheter och skillnader mellan religioner och livsåskådningar.

Elevens förmåga att beskriva samband mellan religioner/livsåskådningar och samhällen.

Elevens förmåga att resonera kring religioners/livsåskådningarnas betydelse för synen på livsfrågor och skapandet av identiteter.

Elevens förmåga att resonera och argumentera kring olika etiska dilemman.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Nya religösa rörelser och sekulära livsåskådningar

Insats av elev/skola krävs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Ämneskunskaper
Grundläggande
Goda
Mycket goda
För resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner och andra livsåskådningar som är
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade och nyanserade.
Beskriver samband och för resonemang kring hur religioner och andra livsåskådningar påverkar eller påverkas av samhället de är en del av som är
Enkla och till viss del underbyggda
Förhållandevis komplexa och utvecklade och relativt väl underbyggda
Komplexa och välutvecklade och nyanserade
För resonemang kring religioners och andra livsåskådningars betydelse för formandet av identiteter samt hur livsfrågor kan skildras i olika sammanhang som är
Enkla och för resonemanget till viss del framåt
Utveckla och för resonemanget framåt
Välutvecklade och nyanserade samt för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det