Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I skolan

Skapad 2016-02-17 14:02 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Vi kommer i SO arbeta med området "I skolan". Detta för att ge eleverna information, kunskap och reflektioner kring deras vardag i skolan.
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Vi kommer i SO arbeta med området "I skolan". Detta för att ge eleverna information, kunskap och reflektioner kring deras vardag i skolan.

Tidsperiod: v.8 - v.13

Hur:

 • Gruppdiskussioner
 • Arbete i par.
 • Färdighetsträna på Ipad.
 • Läsa texter ur arbetsbok och svara på tillhörande frågor.

 

Begrepp:

 • Elev
 • Lärare
 • Rektor
 • Fritidshem
 • Ämnen
 • Trivselregler
 • Mobbning
 • Klassråd
 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Protokoll
 • Elevråd 

Matriser

SO
I skolan - bedömning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delaktighet vid gruppdiskussioner
Deltar sällan vid gruppdiskussioner
Deltar ibland vid gruppdiskussionerna.
Deltar alltid vid gruppdiskussionerna.
Kunna ge exempel på vilka som arbetar på en skola.
Kan med stöd från lärare ge exempel på vilka som arbetar på en skola.
Kan ge några exempel på vilka som arbetar på en skola.
Kan ge flera exempel på vilka som arbetar på en skola.
Känner till hur ett klassråd är uppbyggt.
Känner till vad mötet man har i klassen för att bestämma något heter.
Känner även till vilka olika ansvarsområden ett klassråd kräver.
Har också förstått innebörden av mötet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: