Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning: "Skuld"

Skapad 2016-02-17 14:40 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 8 Svenska
Vi läser "Skuld" samt har gemensamma diskussioner om bokens innehåll m.m.

Innehåll

Gruppdiskussioner

 

  • Diskussionsledare (1)

Diskussionsledaren fördelar ordet när ni träffas i gruppen. Han/Hon ser också till att alla i gruppen redovisar samt frågar om de andra instämmer eller har något att tillägga. Själv börjar diskussionsledaren med att beskriva tre scener ur texten samt ger en fråga till varje scen.

  • Sammanfattare (1)

Sammanfattaren gör en sammanfattning av de sidor ni läst till tillfället. Han/Hon kommenterar även om något i texten är en nyckelhändelse (t.ex. en extra viktig händelse) eller om han/hon hittar en symbol eller en återkommande tanke i texten.

  • Ordletare (alla)

Leta upp 10 ord ur texten som du tycker är ovanliga eller svåra. Du måste kunna förklara orden.

  • Persongranskare (1)

Persongranskaren tittar närmare på en eller flera personer som dyker upp i texten samt talar om de bevis som ges i texten på att personen är på ett visst sätt (sidhänvisning).

Arbetsgång

  • Boken läses under tre veckor med läsuppddrag från vecka till vecka (ca 85 sidor/ vecka).
  • Gemensamma diskussioner i klassen en gång per vecka.

Matriser

Sv
Bokläsning: "Skuld"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Planering av studier
Du har haft svårigheter att följa lässchemat så gott som varje vecka.
Du följer lässchemat till viss del varje vecka.
Du har följt lässchemat varje vecka med något undantag.
Du följer lässchemat varje vecka.
Diskussion och samtal
Du deltar genom att svara på någon enstaka fråga vid något av diskussionstillfällena.
Du deltar genom att svara på enstaka frågor vid varje diskussionstilfälle
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna genom att svara på frågor och dela med dig av dina egna åsikter ibland. Du lyssnar och bygger vidare på det dina klasskamrater har sagt.
Du deltar aktivt i de muntliga diskussionerna både genom att ge tydliga/utförliga svar och egna åsikter samt lyssna och bygga vidare på det dina klasskamrater har sagt. Dina kommentarer visar att du reflekterar, tolkar och analyserar texten vi läst och diskuterat.
Reflektion / koppling
Du uttrycker mest konkreta svar som du finner i texten och reflekterar inte själv.
Du uttrycker till viss del egna åsikter och gör enstaka återkopplingar till dig själv eller din omgivning i anknytning till texten.
Du uttrycker egna åsikter och visar att du har förmågan att återkoppla det du läser till dig själv och din omgivning.
Du uttrycker egna åsikter och visar att du inte bara gör återkopplingar till det du läser utan även till det dina klasskamrater framfört, annan litteratur, film ,tidigare erfarenheter m m.
Du återberättar utifrån boken men har få egna åsikter.
Du visar att du har en del egna åsikter och motiverar ditt ställningstagande med en svag anknytning till boken.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, tar ställning och motiverar dina åsikter. Din argumentation grundar sig genomgående på boken och de diskussioner vi har haft kring den.
Du presenterar egna tankar och åsikter kring ett eller flera ämnen som boken berör, ser texten ur olika perspektiv, tar ställning och motiverar dina åsikter på ett sätt som blir tydligt och övertygande. Din argumentation grundar sig på boken, diskussioner och egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: