Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasilandet

Skapad 2016-02-17 15:19 i Apalbyskolan Västerås Stad
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Du ska tillsammans med en eller två kompisar göra ett grupparbete som du ska redovisa för dina klasskamrater och lärare. Ni får alltså högst vara tre i gruppen.

Vi kommer att arbeta med detta under vecka 7, 8, 10 och11. De muntliga redovisningarna av ert arbete kommer ni att hålla tisdag vecka 12.

Ni kommer att behöva mycket fantasi, ipads och ett kreativt humör!

 

 

Tillsammans i gruppen ska ni göra en keynote som presenterar ett fantasiland.

Den som läser om ert fantasiland ska inte vara helt säker på att landet inte existerar i verkligheten. Ni ska alltså inte överdriva för mycket, men lite roliga detaljer kan ni ju ha med!

 

 

Innehåll

Frågor att ha med i redovisningen

Detta ska var klart vecka 8:

* Vad heter landet?

* Vilka bor där?

* Rita landet och placera ut viktiga platser, sjöar, berg mm.

* Statsskick – Har landet kung/president/hövding eller något annat.

* Vilken valuta har man i landet; pengar/guld eller något annat påhittat. 

* Vilket religion har man i landet?

* Vad heter huvudstaden och var ligger den?

* Vilket är det officiella språket i landet? 

Detta ska vara klart vecka 10:

* Rita och måla flaggan!

* Skriv och rita en typisk växt och ett typiskt djur som finns i det här landet.

* Hur låter nationalsången? Skriv ned den! Om det är svårt att hitta på en melodi kan ni ta en känd melodi och skriva en ny text till! Kanske vill ni sjunga den vid redovisningen? Eller sjunga in den och ha med den i er keynote?

* Vad är det här landet känt för?

Fundera också över följande frågor och försök att hinna med att skriva om så många som möjligt! Dessa frågor ska vara klara vecka 11:

* Finns det någon speciell maträtt? (Rita och beskriv! Recept?)

* Finns det något man bör tänka på när man åker dit? - Hur tar man sig fram i det här landet? Bil/buss/ flygande tefat/ tåg eller något annat nyuppfunnet fordon. (Rita och beskriv!) 

* Vilken är den största sysselsättningen? Alltså vad jobbar människor i huvudsak med? (Fiske/oljeborrning/ biltillverkning/skogsavverkning eller något annat?)

* Finns det något man ska tänka på innan man åker dit?

* Har de speciella kläder/folkdräkter? (Rita och beskriv!)

Säkert har ni också en mängd egna idéer! Använd er av dem! När ni har gjort färdigt era skriftliga arbeten ska ni träna på att redovisa inför gruppen!

 

 

Matriser

Sv SvA
Grupparbete - Fantasilandet

Muntlig presentation FANTASILANDET

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framförande
Du pratar tydligt, använder dig till stor del av stödord och har viss ögonkontakt med publiken.
Du pratar tydligt, använder dig vid tillfällen av stödord och har till stor del ögonkontakt med publiken.
Du pratar tydligt och använder vid få tillfällen stödord. Du har genomgående ögonkontakt med publiken.
Innehåll
Din presentation är enkel med en i huvudsak fungerande struktur och innehåll. Faktan gör att åhörarna kan skapa sig en uppfattning om det du säger och du framför det för det mesta i en logisk ordning så det flyter in i helheten av presentationen.
Din presentation är utvecklad med en relativt väl fungerande struktur och innehåll. Faktan gör att åhörarna kan skapa sig en tydlig bild av det du säger och du framför den i en logisk ordning så det flyter in i helheten av presentationen.
Din presentation är välutvecklad med en väl fungerande struktur och innehåll. Faktan göra att åhörarna kan skaffa sig en bild som både är övergripande med relevanta detaljer. Du framför din presentation med en gripande inledning och ett tydligt slut. Den flyter på ett logiskt sätt in i helheten av presentationen.
Anpassning
Du presenterar med viss anpassning till syfte och mottagare. Du har till viss del omformulerat faktan till egna ord (språk), använder vid tillfällen ditt kroppspråk samt förtydligar det du säger genom att ge enstaka exempel.
Du presenterar med relativt god anpassning till syfte och mottagare. Du har till stor del omformulerat faktan till egna ord, använder ditt kroppsspråk och förtydligar det du säger med egna förklaringar.
Du presenterar med god anpassning till syfte och mottagare. Du tydliggör informationen genom att genomgående berätta med egna ord, gestikulera och förklara specifika termer och koncept samt ge exempel för att förtydliga det du säger.
Samla information
Ni har använt er av någon metod för att samla fakta kring er fråga.
Ni har använt er av olika metoder för att samla fakta kring er fråga.
Ni har använt er av flera olika metoder för att samla fakta kring er fråga.

Grupparbete

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samarbete
Du bidrar till helheten i och genomförandet av presentationen genom att ta ansvar för din del. Genom att ställa frågor och framföra åsikter/tankar för du till viss del arbetet framåt.
Du bidrar till helheten i och genomförandet av presentationen genom att ta ansvar för din del. Genom att ställa frågor och framföra åsikter/tankar för du arbetet framåt.
Du bidrar till helheten i och genomförandet av presentationen genom att ta ansvar för din del. Genom att ställa frågor och framföra åsikter/tankar för du arbetet framåt samt fördjupar och breddar det.
Sammanställa
Ni visar att ni har en grundläggande förståelse för den fakta ni har hittat genom att välja ut relevanta nyckelord och tankar som på ett enkelt sätt förklarar/informerar om er fråga. Ni använder vid tillfällen egna ord och har med en egen åsikt.
Ni visar god förståelse för den fakta ni har hittat genom att välja ut relevanta nyckelord och tankar som på ett utvecklande sätt förklarar/informerar om er fråga.
Ni visar en utvecklad förståelse för och kan tolka den fakta ni har hittat genom att välja ut relevanta nyckelord och tankar som på ett välutvecklat sätt förklarar/informerar om er fråga.
Ni en del egna åsikter.
Ni har med utvecklade egna åsikter.
Ni har med välutvecklade egna åsikter och drar egna slutsatser.
Digitalt verktyg
Ni får ljud, bild och text att samspela så att det lyfter till viss del fram budskapet i er presentation.
Ni får ljud, bild och text att samspela så att det på ett tydligt sätt lyfter fram budskapet i er presentation samt till viss del förtydligar det ni förmedlar.
Ni får ljud, bild och text att samspela så att det mycket tydligt lyfter fram budskapet i er text och förtydligar det ni förmedlar.
Ny aspekt

Sv SvA
Fantasilandet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: