Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The environment

Skapad 2016-02-17 19:03 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Wings red - Section 3
Grundskola 8 Engelska

Parallellt med Miljötemat i SO/NO kommer vi att prata och läsa om miljöfrågor på engelska. Du kommer att lära dig många ord som du behöver kunna för att diskutera miljöfrågor och ni kommer också att få fördjupa er inom något område inom temat Miljö.
Arbetsområdet sträcker sig från v. 7-18 vt 16.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi inleder arbetsområdet med att läsa några texter och lära oss ord som behövs för att kunna diskutera olika miljöfrågor. Vi kommer också att gå igenom/repetera  och träna på följande grammatikmoment:
- some/any
- genitiv
- Question tags

NI kommer utöver arbetet med texter och grammatik i läromedlet att få göra tre uppgifter:

 • Ett grupparbete där ni får välja att fördjupa er inom något inom temat Miljö. Ni skriver ett manus och gör en dokumentärfilm som ni spelar in på iPads. Ni får själva välja hur ni vill utforma filmen; med bilder (viktigt då att ni väljer bilder som ni får lov att använda) och/eller om ni förbereder intervjuer, undersökningar etc. som ni sedan redogör för i era filmer. Ni kommer att få 4 hela lektioner till detta och ni spelar in era filmer på Ipads som vi sedan tittar på tillsammans i klassen.
 • En debatt där ni i grupper om fem får förbereda olika miljö frågor som ni sedan debatterar. En i gruppen får vara debattledare, två kommer att tala för och två emot
 • Vi avslutar med att titta på en film inom temat miljö, som ni sedan får skriva en film report om. Ni skriver på lektionstid och kommer att ha en lektion på er.

 

Du hittar en mer detaljerad veckoplanering i klassbloggen. 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter -  du visar att du förstår genom att besvara frågor kring innehållet i texter och hörövningar och genom att delta i diskussioner kring det vi läser och lyssnar på.
 •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift - vi pratar engelska, både i helklass och i smågrupper. Din muntliga förmåga kommer framför allt att bedömas i samband med grupparbetet och även i debatten. Jag kommer även att bedöma er film report som ni skriver som avslutning på arbetsområdet.
 •  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd – t.ex genom omformuleringar, frågor och förklaringar när språket inte räcker till.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – t.ex. genom att förstå skillnaden hur man uttrycker sig formellt eller när man pratar med en kompis.
 •  reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används - utifrån texter i läromedlet.
Uppgifter

 • Utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: