Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn förr i tiden

Skapad 2016-02-17 19:16 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Hur var det att vara barn för 100 år sedan?
Grundskola 3 – 4 Samhällsorienterande ämnen Historia SO (år 1-3)

Hur var det att vara barn för 100 år sedan?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Bedömning - vad och hur

Vad 

Din förmåga att:

 • resonera om hur det var i Falkenberg för 100 år sedan. Hur människor bodde, vad de åt, hur deras kläder såg ut, vad de lekte och vilka jobb de hade. Du får hänvisa till filmerna vi har sett, studiebesök hos Birgitta och på Fbg museum samt bilder vi har tittat på. 
 • berätta om hur något/några föremål som användes för 100 år sedan men som inte är vanligt idag
 • berätta hur några föremål har utvecklats under dessa 100 år.
 • med hjälp av tidslinjen visa när det var för 100 år sedan 

Hur

Du får berätta hur människor bodde, vad de använde för föremål, vad de åt, hur deras kläder såg ut samt vilken skillnad det var på pojk- och flickkläder, vad de lekte med och vilka som som var vanliga då. 

Du får berätta om minst två föremål som har utvecklats under dessa 100 år och förklara vad det är som har utvecklats.

När arbetsområdet är slut får du visa på tidslinjen i klassrummet var 2016 och 1916 är markerat samt visa vad som är dåtid, nutid och framtid.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Undervisning och arbetsformer

Under detta arbetsområde har vi en tidslinje från 1895-2025 uppsatt i klassrummet. Varje elev och personal skriver när den är född på tidslinjen. Vi sätter upp bilder som visar hur föremål såg ut för 100 år sedan samt hur de ser ut nu. Vi tittar på film med Emil i Lönneberga och ser då hur barn och vuxna kunde vara klädda på landsbygden, vilka arbetsuppgifter det fanns på en gård, barns lekar mm. Vi ser även en annan film som berättar hur det var att bo i lägenhet. Sedan gör vi studiebesök hemma hos Birgitta där vi tittar på föremål såsom vedspis, kakelugn, trampsymaskin, utdragbar kökssoffa, tungt trähjul, folkdräkt, gardin med hallandssöm spinnrock samt prova att karda ull. Ett studiebesök görs på Fbg museum, där berättas det om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn under vikingatiden, medeltiden, för 100 år sedan samt för 50 år sedan. Utifrån det vi får reda på resonerar vi om hur kristendomen påverkade vad människor gjorde och tänkte för 100 år sedan. De elever som vill gör en intervju med en äldre person. 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: