Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och livsstil samt tvätt

Skapad 2016-02-17 21:09 i Förslövs skola F-9 Båstad
Hem- och konsumentkunskap åk 8 Oktober - December 2016
Grundskola 8 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Att ta hand om miljön runt om oss handlar om att tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Alltså kommer dina val idag att påverka dina egna barns och barnbarns liv.

Du handlar kläder som du vill ska hålla sig rena och snygga så länge som möjligt. Därför är det viktigt att kunna sköta dem på rätt sätt.

Innehåll

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 • Hur du visar i dina resonemang och i praktiskt arbete att du förstår konsekvenserna av dina konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
 • Din förmåga att planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem.
 • Din förmåga att använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
 • Din förmåga att välja tillvägagångssätt och motivera val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
 • Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
 • Din förmåga att föra resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
 • Du visar i diskussioner och i praktiskt arbete att du kan ta hand om tvätt och förstår hur det påverkar miljön.
Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I samtal och handlingar visar du att du förstår hur olika konsumtionsval och handlingar påverkar miljön. Genom olika val under det mer praktiska arbetet visar du att du påverkar miljön på lång sikt. Du visar att du kan tvätta och ta hand om dina textilier samt att du kan hålla rent föremål för att förlänga livslängden för dem. 

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Frågor runt hur man kan spara energi, handla och tänka miljövänligt.
 • Du ska få lära dig vad klimatsmart, ekologisk och närodlad mat innebär samt vad några av våra vanligaste miljösymboler står för.
 • I det praktiska arbetet får du lära dig att källsortera.
 • Organisera, tillaga och arrangera måltider med tanke på bra miljöval.
 • Arbeta med grundläggande matlagningsmetoder som finfördela, steka koka och baka.
 • Använda dig av olika redskap och teknisk utrustning.
 • Använda dig av en god livsmedelshygien och hygien i köket.
 • Diskutera om hur måltiderna är näringsmässigt, ekonomiskt och sett ur miljöperspektivet.
 • Titta på vad aktuella frågor i massmedia har för innehåll.
 • Resonera om hur olika metoder och val påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Du kommer att få lära dig skötselråd, sortering, tvätt och strykning samt att välja rätt sorts tvättmedel.

 

Matriser

Hkk
Pedagogisk planering + matris Förslövs skola 7-9

Rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå
Planering och tillagning av måltider och genomförandet av andra uppgifter.
Du använder matcirkeln och tallriksmodellen med stöttning av andra. Oftast arbetar du på och tar ansvar. Du gör extra uppgifter när du blir påmind. Arbetshygienen är rörig och du diskar under rinnande vatten.
Du planerar måltiden med hjälp av tallriksmodellen och matcirkeln. Du tar ansvar för extra uppgifter. Oftast plockar du i ordning efter hand och diskar oftast på rätt sätt.
Du visar alltid under planeringen av måltiden att du använder tallriksmodellen och matcirkeln. Du griper in, stöttar och driver arbetet framåt. Arbetshygienen är god både i köket och på matplatsen. Du diskar alltid på rätt sätt.
Användandet av matlagningsmetoder och redskap.
Du behärskar matlagningsmetoderna till viss del och använder oftast rätt redskap.
Du är ganska säker på matlagningsmetoderna och vilka redskap du ska använda.
Du är säker på matlagningsmetoderna och kan använda dem på rätt sätt och också berätta hur man ska göra för andra.
Förståelsen för sambandet mellan måltiden och din hälsa samt ditt individuella energibehov.
Du resonerar enkelt om hur din hälsa påverkas av måltiden och ditt energibehov.
Du resonerar om hur måltiden påverkar din hälsa och känner till lite om de näringsämnen vi behöver. Du kan relatera till hur måltiden påverkar ditt energibehov.
Du kan mycket väl resonera och ge argument om hur din hälsa påverkas av måltiden. Du kan mycket om näringsämnena och ditt eget energibehov och kopplar ihop det med måltiden.
Resonemang runt arbetsprocessen och resultatet.
Du kan på ett enkelt och kortfattat sätt återge hur du arbetat och se hur resultat blivit.
Du kan resonera om hur du arbetat och förstår varför resultatet blivit så. Du kan ge exempel på vad som behöver förbättras.
Du resonera med mycket stor förståelse om hur du arbetat och över hur resultatet blivit. Du kan mycket väl se vad som behöver förbättras och tar med det till nästa tillfälle.
Förståelsen över att vara en miljömedveten konsument.
Du kan göra miljömedvetna val när du planerar måltiden. Under vissa arbetsmoment tar du hänsyn till miljön. Det visar du när du t.ex. använder vatten, el, förbrukningsmaterial och sorterar sopor.
Du tar oftast hänsyn till miljön under arbetet och kan resonera med enkla argument runt det.
Under genomförandet av arbetet tar du mycket stor hänsyn till miljön och kan mycket väl argumentera runt det.
Förståelsen över hur olika val påverkar miljön.
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur dina val påverkas av miljön.
Du vet lite om hur olika val påverkar miljön och kan förklara några begrepp såsom närodlat, ekologiskt, klimatsmart, miljösymboler.
Du har väl underbyggda argument runt hur miljön påverkas av dina val och är väl förtrogen med begreppen närodlat, ekologiskt, klimatsmart, miljösymboler
Förståelsen av hur man sköter sin egen tvätt.
Du kan något om att sortera tvätt,dosera tvättmedel och tvätta miljövänligt. Du stryker på ett någorlunda sätt. Du kan tyda ett par tvätt-symboler.
Du sorterar oftast tvätten på rätt sätt, vet ganska väl hur man använder tvättmedel och hur man tvättar miljövänligt. Strykning går bra. Du kan ett flertal tvätt-symboler.
Du kan sortera tvätt på rätt sätt, välja ett bra tvättmedel, stryka ett plagg väl och resonera väl över hur man kan tänka runt miljön när man tvättar. Du kan de allra flesta tvätt-symbolerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: