Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's go to London 5

Skapad 2016-02-17 21:34 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Arbete för klass 5 där vi bland annat arbetar med beställa mat, skriva vykort, realia om London och Storbritannien, beskriva vägen.
Grundskola 4 – 6 Engelska Geografi
Vi ska på en liten virtuell utflykt till Storbritanniens huvudstad, London. Vi kommer lära oss om de olika sevärdheterna i London och annat som är typiskt för Storbritannien. Vi beställer mat, handlar och frågar om vägen. Vi skriver dagbok om våra upplevelser och vykort hem till en kompis där vi talar om vad vi har upplevt.

Innehåll

Målen med undervisningen

Du kommer att arbeta mot dessa mål:

Utveckla din kommunikativa förmåga:

 • Kunna beställa mat, både skriftligt och muntligt.
 • Kunna fråga om vägen och kunna förklara vägen för någon.
 • Kunna förklara var saker ligger, t.ex. var i London Big Ben ligger. 
 • Kunna skriva en enkel text om vad du har upplevt, t.ex. ett vykort. 
 • Kunna berätta vad du eller någon annan har gjort, både skriftligt och muntligt.


Utveckla dina kunskaper om ett engelsktalande land

 • Kunna berätta om någon sevärdhet i London.
 • Kunna berätta lite om London, t.ex. huvudstad, valuta, några viktiga sevärdheter

Undervisning

Vi ska se på filmer och bilder. Vi kommer att jobba med de kapitel i "What's up som handlar om London. 

Vi ska göra sketcher som handlar om oss i London. Där ska det tydligt framgå att vi har kartkunskaper, faktakunskaper och kulturkunskaper om Storbritannien och London.

Vi ska ta reda på fakta om olika platser eller byggnader i London och redovisa för varandra.

Vi ska träna på att beskriva vägen genom att ge en kompis instruktioner på engelska.

Vi skriver texter om vad vi har gjort då vi "besökt"  London.

Bedömning

Det bedöms hur väl du kan:

 • uttrycka dig på engelska så att andra förstår, både skriftligt och muntligt.
 • berätta om Storbritannien och London. 
 • fråga om vägen/beskriva vägen
 • förstå och använda dig av några oregelbundna verb, både skriftligt och muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En Ge
London

Godtagbara
Mer än godtagbara
Lyssna - reception
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa - läsförståelse
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Vägbeskrivning
Eleven kan med stor hjälp beskriva vägen från en plats till en annan.
Eleven kan med lite hjälp beskriva vägen från en plats till en annan.
Eleven kan själv beskriva vägen från en plats till en annan.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande genom att utveckla sitt språk med lite längre meningar och variation.
Oregelbundna verb
Eleven har knapp kännedom om vanliga oregelbundna verb och användningen av dessa.
Eleven har kännedom om vanliga oregelbundna verb och användningen av dessa.
Eleven har god kännedom om oregelbundna verb och användningen av dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: