Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys. Planerad tid c.a 3 lektioner, vt 2016 t.o.m v. 7

Skapad 2016-02-17 21:55 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Bild

Vi jämför historisk bild med nutida bild och gör reflektioner kring likheter och skillnader.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

  • Bl
    Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

  • Bl  7-9
    Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  • Bl  7-9
    Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser

Bl
Bild år7-9 Lgr11

>
>
>
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar visar du på enkla samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du undersöker olika ämnesområden med bilder och när du presenterar och förklarar samband mellan kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet på ett delvis underbyggt sätt.
Du undersöker och utvecklar dina idéer samt bearbetar och presenterar dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Du bidrar till att formulera handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du väljer och formulerar handlingsalternativ efter viss handledning leder arbetsprocessen **framåt**.
Du väljer och formulerar självständigt handlingsalternativ som leder arbetsprocessen framåt.
Du ger enkla omdömen och visar på enkla samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger utvecklade omdömen och visar på samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
Du ger välutvecklade omdömen om ditt arbete och visar på komplexa samband mellan uttryck, kvalité, funktion och innehåll i bildarbetet.
ANALYSERA
analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett enkelt sätt med några ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt med relativt god användning av ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll på ett väl utvecklat och väl underbyggt sätt med god användning av ord och begrepp som hör ihop med ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: