Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - Åk 2

Skapad 2016-02-17 23:41 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Bild

Bildämnet handlar om att kunna se och använda bilder samt tillverka en bild med olika material och tekniker. Ofta gör vi en bild som hör till ett annat ämne vi arbetar med, därför kanske det inte alltid framgår att vi arbetar med bildämnet. Då vi har bildlektion lär vi oss att arbeta med olika material som lera, sax, olika slags penslar, färger och blandningar samt olika sätt att måla, till exempel perspektiv.

Ibland utgår vi från en bild då vi skall arbeta, till exempel skriva en berättelse. Vi kan studera hur olika konstnärer har arbetat och försöka använda deras teknik.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få arbeta med:

 • lera
 • blandteknik pastellkrita och vattenfärg
 • färglära 
 • bildanalys
 • collage
 • textillustrationer
 • berättande bilder
 • bild/konstverk av naturmaterial
 • konstnärer
 • skissteknik
 • digitalt fotoarbete
 • perspektiv

Elevens ansvar och inflytande

Du har ansvar för att göra ditt bästa på bildlektionerna och ge dig själv och dina kamrater arbetsro. Det är också ditt ansvar att vara aktsam om ditt och andras material samt våra verktyg och hjälpmedel. 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

I årskurs 2 bedömer vi inte ditt arbete mot läroplanens kunskapskrav, som gäller för årskurs 6. Du kommer däremot att få ett skriftligt omdöme där vi bedömer om du är på väg mot målen. Vi tittar också på hur du genomför dina uppgifter. Du bör till exempel kunna använda sax, penslar och andra verktyg på ett i huvudsak riktigt sätt. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: