Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 3, ht15 och vt16

Skapad 2016-02-18 12:24 i Holms skola Halmstad
Grundskola 3 Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att ge eleverna en inblick i samhällsfrågor och samhällsstrukturer genom lokala medier. 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Innehåll

 • En tidnings uppbyggnad.
 • Utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.
 • Reflektera över och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.
 • Söka information och bearbeta denna för att skriva egna texter (artiklar, insändare etc.)

Kopplingar till läroplan

 • Sh  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • Sh  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

 • Du känner till hur en tidning är uppbyggd och kan i grupp redogöra för och benämna olika delar i en tidning.
 • Du visar att du har en ståndpunkt i elevnära samhällsfrågor genom att prova på att skriva en insändare.
 • Du provar på att söka information och använda denna till att skriva och bygga upp en enkel tidning i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Sh   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • Sh   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
 • Sh   3
  Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: