Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading a Novel

Skapad 2016-02-18 13:22 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 8 Engelska

Att läsa är mycket roligare att göra tillsammans. Du får nu chansen att läsa en roman på engelska och diskutera den tillsammans med dina klasskamrater i mindre grupp.

Arbetet kommer att vara strukturerat och du kommer att få vägledning i form av en diskussionsteknik som ger stöd för läsning och förståelse.

 

 

Innehåll

Syfte

Syftet är att ge dig möjligheter att utveckla:

 • läsförmågan
 • strategier för läsning
 • språket i tal och skrift
 • förmågan att lyssna och reflektera

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Arbetssätt

Vi kommer att använda oss av en metod som heter Reciprocal Reading/Teaching, på svenska reciprok undervisning. Det är ett arbetssätt som har visat sig framgångsrik och utvecklande för både ovana och goda läsare. 

Reciprok, ömsesidig undervisning, innebär att elever turas om att vara samtalsledare i smågrupper. Det innebär en vägledd diskussionsteknik där man lär sig använda de lässtrategier som goda läsare använder. Vilka strategier det är kom forskarna fram till genom att s.k. expertläsare använde tänka-högt-metoden när de läste och förstod text.

Forskarna kom fram till fyra huvudstrategier, dessa är:


• att förutspå handlingen/ställa hypoteser  (Predict)
• ställa egna frågor (Questions)
• klargöra otydligheter  (Clarify)
• sammanfatta texten med egna ord på engelska (Summarize)

 

Romaner (Novels)

Hunger Games av Suzanne Collins

Purple Heart av Patricia McCormick

The Fault in Our Stars av John Green

The Absolute True Diary of a Part-Time Indian av Sherman Alexie

 

Uppgifter

 • Reciprocal Teaching/Reading; Arbetsblad och elevexempel

Matriser

En
Bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförståelse
- Arbetsblad; Reciprocal teaching worksheet. - Individuell skriftlig reflektion när du har läst ut boken.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i romanen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i romanen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i romanen.
Du visar att du kan förstå såväl helhet som detaljer i romanen.
Redogöra, diskutera och agera
- Diskussioner i grupp om 3-4.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå, redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer för att kunna agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera dig i skrift
- Individuell skriftlig reflektion när du har läst ut boken
Du behöver utveckla din förmåga att formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i skrift.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande i skrift.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande i skrift.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande i skrift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: