Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad

Skapad 2016-02-18 13:22 i Gruvrisskolan Falun
Vad händer i kroppen vid puberteten? Hur blir ett barn till? Hur känns det när man är kär?
Grundskola 6 Samhällskunskap Bild Biologi Religionskunskap Svenska

Frågor som vi kommer prata och läsa om:

 Vad händer i puberteten? Vad händer med kroppen och vad händer med rösten? Varför förändras kroppen? Hur blir ett barn till? Vad är viktigt att tänka på i relationer? Vad är rätt och vad är fel och vad ligger till grund för mina och andras val? Vilka knep använder man för att påverka oss t ex genom reklam?

Innehåll

Vad ska du lära dig och träna på?

Du ska lära dig:

-  vad som händer i kroppen vid puberteten

- hur ett barn blir till

- vad preventivmedel är, hur de fungerar och fördelar/nackdelar med dem.

- hur könsorganen ser ut och fungerar

- om olika könssjukdomar

- om olika sexuella läggningar

- olika ord och begrepp som är kopplade till reklam, massmedia, religion och livsåskådning

Du ska få träna på:

- att lyssna, samtala, ta ställning, resonera, uttrycka din ståndpunkt och värdera

- att göra film

- att skriva olika typer av texter

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Arbetssätt och arbetsformer

Du ska  lära dig detta genom att:

- läsa texter, enskilt och i grupp

- se på filmer

- göra reklamfilm

- jobba med instuderingsfrågor

- diskutera tillsammans, ta ställning, resonera och motivera

- arbeta med värderingsövningar

- skriva olika typer av texter, t ex en tidningsartikel  (återberättande text), en notis och en insändare (argumenterande text)

 

Vad som kommer att bedömas:

Kopplingar till läroplan

 • Bi  E 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Bi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
 • Bi  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:

- din förmåga att resonera, diskutera och motivera

- använda och förklara olika ord och begrepp

- din förmåga att skriva olika typer av texter- (se matris separat matris för filmskapande)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: