Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gudar och hjältar i nordisk mytologi

Skapad 2016-02-18 14:27 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 3 Bild Svenska SO (år 1-3)

Nordisk mytologi är läran om myter som berättades i Norden under förkristen tid, främst under vikingatiden. Den nordiska mytologin ger en bild av hur människorna i det forna Norden uppfattade världen och hur detta påverkade deras liv.

Du får bland annat svar på, hur och varför veckodagarna heter som de gör.

 

Innehåll

Du kommer att fördjupa dig i:

 • att repetera forntiden och tidslinjen
 • vad människor i Norden trodde på innan kristendomen kom till Sverige.
 • hur våra veckodagar fått sina namn.
 • hur vi kan se spår av nordisk mytologi i dagens samhälle.
 • titta på, läsa och lyssna till olika berättelser kring asatron.
 • måla och visa hur man trodde att världen såg ut inom asatron.
 • Du kommer också att lära dig om gudar och hjältar i nordisk mytologi genom att titta på avsnitt ur den tecknade serien "I Odens rike! UR

Syfte med arbetsområdet:

Arbetet ska lära dig om gudar och hjältar i nordisk mytologi. Du ska få förståelse för att det har funnits olika gudar och religioner i den svenska folktron. Du får även lära dig hur några av dessa berättelser lever kvar än idag.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • SO   3
  Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur:

du lyssnar och deltar i arbetet om gudar och hjältar i den nordiska mytologin.
du kan berätta något om hur man tror att världen skapades enligt den nordiska mytologin.
du kan berätta något om hur veckodagarna har fått sina namn.
du kan berätta om någon gud, jätte eller väsen och beskriva deras specifika drag.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: