Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bära eller brista, med bro - åk 7, VT16

Skapad 2016-02-18 15:21 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Saker som inte får gå sönder utformas med tanke på hållbarheten, så att det inte uppstår några svaga punkter. Andra gånger är det tvärtom meningen att något ska gå sönder och då ofta på ett bestämt sätt.
Grundskola 7 Teknik
...

Innehåll

Hållfasthet

Syftet med arbetsområdet "Bära eller brista" är att du ska kunna identifiera och förstå tekniska lösningar som påverkar ett föremåls hållbarhet. Utifrån dessa kunskaper får du en fördjupad förståelse för tekniken i samhället och kan själva bidra med förslag och lösningar för väl fungerande och hållbara material runt omkring oss.

Övergripande mål och riktlinjer från Lgr 11


Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Syfte och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Konkretisering av målen

Efter avslutat arbetsområde ska du:

känna till egenskaper hos material

känna till olika krafter som påverkar tekniska konstruktioner

känna till olika tekniska lösningar för stabila och hållfasta konstruktioner, tex: armering, balkformer, korrugering, konstruktioner för så kallat ramar och skal

kunna använda ord och begrepp för att samtala om tekniska lösningar

kunna värdera konsekvenserna av olika teknikval

Du ska även:

göra en skalenlig ritning av en bro

utifrån din ritning göra en fysisk modell

dokumentera ditt arbete

 

Undervisning

Undervisningen kommer att bestå av genomgångar och demonstrationer, samt praktiska övningar då du i de flesta fall först ska skriva ner en hypotes och därefter en kort rapport.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

ditt bidrag i klassrummet under gemensamma diskussioner.

ditt självständiga arbete samt ditt bidrag i grupparbete.

hur väl du genomför enskilda teoretiska och praktiska uppgifter.

hur väl du kan resonera kring tekniska lösningar inom arbetsområdet.

hur du använder korrekta ord och begrepp.

hur du dokumenterar ditt arbete.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

Uppgifter

 • Uppgifter och bro

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: