Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva (svenska)

Skapad 2016-02-18 17:13 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Vi lär oss att skriva till olika mottagare. Vi skriver faktatexter, sagor, referat av längre text mm.
Grundskola 6 Svenska

Syftet för eleverna är att:

 • förstå att alla texter har ett syfte
 • uppmärksamma att textens syfte bestämmer textens utformning, ordval och grammatik
 • känna igen likheter och skillnader mellan texter
 • förbereda sig inför skrivandet genom att bolla idéer, planera och sortera idéerna efter ett given skrivplan, för att därefter sedan kunna skriva med tilltro, flyt och med hänsyn till läsaren
 • utveckla färdigheter i grammatik, stavning och andra konventioner för skriven text, samt i att använda referensböcker som t.ex. ordbok och synonymordbok
 • med tilltro, flyt och inlevelse läsa högt för andra

Hjälpmedel för eleverna:

 • ordbok
 • synonymordbok
 • språklära och stavningsregler
 • bibliotek med böcker inom olika genrer

Hur arbetar vi:

 • skriver först ett utkast
 • får en genomgång och en återkoppling, på vårt arbete
 • skriver sedan rent på datorn
 • lägger ut vår berättelse på unikum
 • ger varandra respons, med elevbedömning, muntligt och skriftligt.

Detta kommer vi att bedöma:

–  att du kan ta ut det viktigaste ur texterna du läser

–  att du kan sammanfatta fakta från olika källor

–  att du tar ansvar för layouten (”utseendet” ) på din text

–  att du kan berätta och redovisa ditt arbete inför klassen

–  att genom olika samtal, tester och fakta kunna visa vad du lärt dig

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: