👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellskrivning, år 7-9

Skapad 2016-02-18 17:26 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi kommer att arbeta med novellen som genre. Vi går igenom typiska drag, uppbyggnad samt läser olika noveller och skriver egna.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
NOVELL = En kort berättande text med en tydlig handling och huvudpersoner samt inte minst en vändpunkt. Du kommer lära dig hur man skriver en novell genom att vi tillsammans läser några noveller och diskutera dem. Du kommer att få skriva din egen novell

Innehåll

Arbetsgång

Planering

1. Vi går genom noveller tillsammans där vi bl a pratar om hur man gör miljö- och personbeskrivningar, perspektiv, hur en novell ska inledas och avslutas mm.  

2. Du börjar planera ditt novellskrivande. Gör en lista med alla saker du vill ha med i din novell och gör sedan en tankekarta av din lista. När tankekartan är klar visar du den för mig.

3. Du börjar skriva på din novell.

A. Inledning: Intresseväckande, ska göra läsaren nyfiken. Presentera huvudpersonen (huvudkaraktären).

B. Innehåll: En tydlig handling som har en röd tråd med person- och miljöbeskrivningar och dialog (tal mellan karaktärer).

C. En vändpunkt: t.ex. en konflikt som huvudkaraktären måste lösa.

D. Avslut: Ett tydligt slut, t.ex. ett problem som får en lösning.


4. Inlämning av novellen. Läraren bedömer.

5.  Du bearbetar och renskriver din novell utifrån lärarens bedömning/rättning. Fråga läraren om allt du inte förstår! Då utvecklar du ditt skrivande mycket snabbare.

Syfte

Efter avslutat arbete kommer du att ha utvecklat följande:

Centralt innehåll

 

Uppgifter

 • Skriva novell

 • Skriv en egen novell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska ämnesmatris (årskurs 7-9)

Skriva

Ej tillräckliga kunskaper
F
Tillräckliga kunskaper
E
Goda kunskaper
C
Mycket goda kunskaper
A
Förmåga att skriva med språklig variation
Eleven skriver utan språklig variation
Skriva med viss språklig variation
Skriva med relativt god språklig variation
Skriva med god språklig variation
Förmåga att skriva med enkel textbindning
Eleven kan inte binda sin text på korrekt sätt
Skriva med enkel textbindning
Skriva med utvecklad textbindning
Skriva med utvecklad textbindning
Förmåga att skriva med fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer
Eleven kan inte skriva med anpassning till språkliga normer (skrivregler) och strukturer.
Skriva med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer (skrivregler) och strukturer
Skriva med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Skriva med väl fungerande anpassning till språkliga normer och struktur
Förmåga att skriva gestaltande beskrivningar
Eleven använder inte gestaltande beskrivningar och berättarbegrepp.
Skriva enkla gestaltande beskrivningar + berättargrepp
Skriva utvecklade gestaltande beskrivningar + berättargrepp
Skriva välutvecklade gestaltande beskrivningar +berättargrepp
Förmåga att bygga en berättelse
Eleven kan inte bygga upp sin berättelse.
Bygga berättelse med enkel uppbyggnad
Bygga berättelse med relativt komplex uppbyggnad
Bygga berättelse med komplex uppbyggnad
Förmåga att använda respons
Eleven bearbetar inte texten utifrån respons.
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett i huvudsak fungerande sätt,
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett relativt väl fungerande sätt
Kan utifrån respons bearbeta texter på ett väl fungerande sätt
Sammanhang och röd tråd
Inledning, handling och avslutning
Du har inte ett tydligt sammanhang och röd tråd i din text.
Du har i huvudsak ett tydligt sammanhang och röd tråd i din text
Du har ett väl fungerande sammanhang och röd tråd i din text.
Du har ett träffsäkert, väl avvägt och mycket väl fungerande sammanhang och röd tråd i din text.
Anpassning till texttyp
Anpassning till texttypen novell
Din text passar inte texttypen novell och du följer inte checklistan.
Din text passar i huvudsak texttypen novell, den följer delar av checklistan.
Din text är väl anpassad till texttypen novell och följer checklistan.
Din text är mycket väl anpassade efter texttypen novell och följer checklistan mycket bra.