Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng år 9: School systems and rules

Skapad 2016-02-18 19:28 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 9 Engelska

 

 

 

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.

Genomförande

Under v. 8-10 kommer vi att arbeta med en jämförande kulturstudie i engelskan. Vi ska börja med att titta på skolsystemet i Sverige och vilka regler vi har i skolan. Ni blir sedan tilldelade ett engelskspråkigt land och så ska ni leta information på engelska sidor på internet om det landets skolsystem och skolregler. Detta ska göras på lektionstid. Vi avslutar projektet med två bedömningstillfällen v. 10:

1) ni sitter och diskuterar i smågrupper om era oika länder. Du får ha med dig stödord för att presentera det land du studerat. Ni kommer att få diskussionsfrågor vid bedömningstillfället. Samtalet filmar ni på ipad och skickar till mig. 

2) en skrivuppgift där du jämför Sverige med det land du arbetat med. Detta sker på lektionstid.

Under den här perioden blir du bedömd i att kunna leta och använda information, göra jämförelser mellan olika kulturer, skriva (interaktion), samt tala och samtala. 

Här är en länk där du kan hitta information om vårt svenska skolsystem på engelska: https://sweden.se/society/education-in-sweden/

Bedömning

Kopplingar till läroplan

 • En  E 9
  Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
 • En  E 9
  I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  E 9
  I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  E 9
  Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: