Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi åk 7 Djurens liv

Skapad 2016-02-18 23:31 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En pedagogoisk planering med matris för åk 7 i biologi.
Grundskola 7 Biologi

Hur sorteras djuren? Vilka stora grupper finns det? Är det viktigt att det finns en stor biologisk mångfald av djur? Vi arbetar med dessa frågor och en hel del till inom detta området. Detta arbetsområde kommer att pågå v.6 - 11

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Konkretiserade mål

När du läst detta område:

 • känner du till djurens huvudgrupper och något om hur evolutionen dvs. utvecklingen av dessa har varit
 • har du undersökt några ryggradslösa djur och hittat information om dessa
 • har du utvecklat din förmåga att tolka och granska den information du hittar till ett arbete om några djur. Dessutom har du tränat på att använda information, presenterar informationen muntligt och diskutera och jämföra med information som du fått tagit del av muntligt. 
 • förstår du mera om hur viktig den biologiska mångfalden av djur är
 • känner du till något om djurens fem gundproblem: skaffa föda, ta upp syre, fortplanta sig, ta emot intryck utifrån och reagera på dessa samt avlägsna avfallsämnen
 • har du genomfört laborationer.

Undervisningen

Vi kommer arbeta med biologiboken Spektrum och andra biologiböcker  
Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
Egen textbearbetning av fakta du hittar från olika källor och som du granskar.
Laborationer med bl.a. dissektioner
Filmer som vi ser och där du tränar att anteckna till 
Redovisning genom muntlig presentaion av djurgrupperna där ni även diskuterar och jämför olika djurgrupper..

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp  i diskussioner
 • din förmåga att resonera kring begreppen i ditt arbete
 • din förmåga att kunna framföra och bemöta åsikter i diskussioner.
 • din förmåga att kunna genomföra en laboration och handha laborationsutrustning på ett säkert sätt.

Bedömning enligt matrisen nedan.

Matriser

Bi
Biologi matris Lgr11

Använda kunskaper i biologin för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Åsikter och argument
K2 Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Användning av information
K4 Att kunna använda och anpassa information.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar i biologi, som fältarbete och experiment.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra fältstudier och andra undersökningar
K5 Följa instruktioner och planera laboration.
Med viss hjälp genomför du laborationerna enligt instruktion.
Med lite hjälp genomför du laborationerna enligt instruktion.
Du genomför självständigt laborationerna enligt instruktion.
Genomförandet av laboration
K6 Säkerhet
Laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och på ett i huvudsak fungerande sätt.
Laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och på ett ändamålsenligt sätt.
Laborerar enligt gällande säkerhetsföreskrifter och på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: