👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KONST OCH MAKT (gruppuppgift)

Skapad 2016-02-19 09:49 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Bild

KONSTINSTALLATION OM MAKT

Innehåll

Uppdrag, arbetsgång och förmågor som tränas

En bild säger mer än 1000 ord! 
I det här grupparbetet undersöker vi begreppet makt och hur vi kan gestalta det.
Frågor att utgå ifrån kan vara: Vad är makt? Vad betyder ordet makt?
Hur kan makt se ut? Finns det olika slags makt? Vad finns det för symboler som uttrycker makt? 
Bilden och konsten kan provocera och ta upp områden på ett sätt som är svårt med bara ord och text.

GRUPPUPPGIFT:

 • Ni ska i grupper om 3- 4 personer skapa en installation som på något sätt handlar om makt. Ni ska bygga er installation av olika slags material, skräp, papper, garn, ready-mades, färg, kartong, paraplyer.... Tänk stort!
 • Gemensam genomgång av vad konstformen installation (platsbaserad konst) innebär.
 • Vi tittar på några olika verk samt gör en enkel bildanalys.
 • Gruppen diskuterar vad makt är och hur  det ska gestaltas, gör en gemensam tankekarta. 
 • Gruppen väljer en plats där installationen ska byggas/visas.
 • Tillverka/bygg er installation, ni har 5 arbetspass på er, ca 5 timmar. Tänk på att fördela arbetet inom gruppen så att ni jobbar tidseffektivt.
 • Var och en dokumenterar arbetet under tiden ni jobbar. Reflektera över din egen insats i gruppens arbete. Skriv, fotografera eller filma, det  är värdefullt att ha inför redovisningen och utvärderingen.
 • Ni ska kunna tala om för mig och klassen hur ni tänkte när ni byggde er installation och på vilket sätt den handlar om makt.

Redovisning på arbetspasset i vecka 39 .

Genom att göra denna uppgift kommer du att öva dina förmågor att:

- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

- skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

- undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

- analysera samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

LYCKA TILL!

Bedömning

Elevens arbete och insats bedöms under hela arbetsprocessen från idé till slutprodukt. Se bedömningsmatris!

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Konst och makt (gemensam uppgift)

E
C
A
Konst och makt (gemensam uppgift)
Centralt innehåll
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
konkretisering av betygsnivå
konkretisering av betygsnivå
Konkretisering av betygsnivå
Bildframställning
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Material och tekniker
I arbetet med att framställa bilder kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet med att framställa bilder kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet med att framställa bilder kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildkomposition
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Använda olika bilder
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eget ansvar
Under det bildskapande arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under det bildskapande arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under det bildskapande arbetet formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Bildpresentation
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Utvärdering
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Bildanalys
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.