Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering för skapande på Blåsippan

Skapad 2016-02-19 10:05 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Vi upprättar en pedagogisk planering baserad på vårt vardagsarbete. Vi har i vår veckoplanering måndagar och tisdagar som skapandedag , innehållet planeras i denna pp.

  

Innehåll

Strävansmål:

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi utmanar barnens skapande förmåga för att förmedla sin upplevelse, tankar och erfarenheter. Genom att använda sig av olika tekniker, material och redskap.

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

 

Hela gruppen kommer att få delta utifrån egen förmåga. Vi delar in oss i halva barngruppen på måndagar och tisdagar 14 barn av 28. Inne delas dessa 14 barn ytterligare till hälften det blir 7 stycken. Så ena halvan genomför aktiviteten, medan den andra gruppen leker/gör annan aktivitet i rummet bredvid. Sedan byter vi plats. Filiz och Döndū är projektledare, dom planerar - alla pedagoger genomför med sin ansvarsgrupp. Förmågan varierar, barnen är mellan 3-5år. I aktiviteten observerar och dokumenterar vi barnens varierande förmågor, intressen, behov samt var dom befinner sig kompetensmässigt.  

Förberedelser:

Vi följer de andra pedagogiska planeringarna (pp) på blåsippan. Det vill sägas experiment och naturvetenskap som planeras av de andra projektledarna. Vi följer barnens intressen och överenskommelser.

Tillfälle 1: tillverka bok till experiments projekten

material: vitt papper, jungfruben och penna. 

Tillfälle 2: skapa med fryst vatten

material: fryst vatten i plastskålar, vitt papper, målarfärg och pensel.

Tillfälle 3: skapa med avdunstat vatten (börja spara flaskor 1,5 L.)

material: hett vatten, vitt papper, flaskfärg, salt, och pensel.

tillfälle 4: Skapa krukor av plastflaskor till experimentdagen. Krukorna ska vara färgglada tex ansikten mm beroande på vad barnen vill

Material: Flaskor 1,5L, papper, sax, lim och målarfärg.

Tillfälle 5: blåsmålningar

material: sugrör, diskmedel, färg och papper

Tillfälle 6: Ballongbil  

Material: Ballong, kartong, blompinnar, trähjul, färg och limpistol.

 

 

Aktiviteter:

Grovplanering med visst förbehåll för sidospår och eventuella ändringar då vi följer barnens funderingar/frågor/intressen.

vinter

tillfälle 1: Vi tillverkar experimentbok för barnen som de ska dokumentera i vid experimentdagen.

Tillfälle 2: pedagoger förbereder fryst vatten i plastskålar som barnen sedan ska använda som istället för vatten till vattenfärg när de målar på papper.

Tillfälle 3: Pedagoger förbereder hett vatten. Barnen ska måla med flaskfärg på papper och sedan strö på salt. Vi vänder på pappret ovanför skålen med hett vatten.

Tillfälle 4: Vi har antal flaskor till alla barn. Flaskor ska klippas så att botten blir som en kruka. Barnen får måla, klippa och limma på ögon näsa mm

Tillfälle 5: blåsmålningar, vi blandar färg, diskmedel och vatten. Barnen får blåsa bubblor med hjälp av sugrör. Vi lägger papper på skummet och får en bild.

 

 

 

Efterarbete:

Vi kommer under aktivitetens gång att dokumentera med bild, video samt anteckningar. Efter genomförd aktivitet, vid ett senare tillfälle, kommer barnen att få delta i pedagogisk dokumentation där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och lyssnar in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: