Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering, Kotten, STOR-LITEN, 2016

Skapad 2016-02-19 10:49 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola

Barnen kommer att få lära sig/ få erfarenhet av STOR och LITEN med hjälp av olika konkreta saker från vardagen och temasagan.

Detta blir avslutningen av matematikfokusområdet.

Innehåll

Varför? Koppling till läroplan. Varför ska vi välja just detta innehåll? (Utifrån barnens förmågor, förståelse och intressen.)

Barnen har visat intresse för stor och liten i vardagagen tex. smörgås, vantar,skor. De kommenterar ofta att de själva eller saker är stora eller små .Det är också en fortsättning på temateatern  där begreppen liten/stor används tex. när de fiskar.

Vad? Vad vill barnen ska få erfara/lära? Vad är barnen intresserade av, vilka kunskaper har de? vad ska vi undervisa om?

Barnen ska få lära sig/få erfarenhet av LITEN/STOR. Vi vill synliggöra begreppen och användandet i vardagen. Vi kommer att använda oss av vår "matematikpåse" som innehåller material i olika storlekar tex. en liten/stor tallrik.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Hur? Vilken metod ska jag använda för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? Koppling till teorier och beprövad erfarenhet. Vilka kunskaper behöver jag skaffa mig? Hur gör vi det möjligt för barnen att nå målen? Hur skapar vi/ser lärmiljön ut? Hur utvärderar vi/tar vi reda på om målen uppfylls?

Barnen kommer att på ett lustfyllt sätt få kunskap av LITEN/STOR genom att tillsammans med Pippi titta  på och kommentera vad som ligger i matematikpåsen. När vi packat upp innehållet så sjunger vi "En liten och en stor............" samtidigt som vi håller upp olika saker. Barnen kommer att få bekanta sig med  sakerna samtidigt som vi diskuterar om dess storlek. Vi kommer att ta kort på sakerna och sätta upp på vår dokumentationsvägg. Arbetet sker både i helgrupp och i smågrupper.

 

Camilla Björklund skriver i boken "Bland bollar och klossar". : Att erfara likheter och olikheter i storlek innebär att barnen upptäcker att det finns en relation mellan olika föremål i fråga om deras utsträckning i rummet och storleksförhållande.

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer att ta bilder, ev. filma och anteckna under arbetets gång.
 • Pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.
 • Vi lägger ut dokumentationen på Unikum för att få vårdnadshavare delaktiga i det barnen får erfarenheter av. Detta ger också möjlighet att samtala om detta med sitt barn hemma.
 • Varje barn deltar efter intresse och förmåga.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: