Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund, språk och kommunikation

Skapad 2016-02-19 11:00 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE:

Violens pedagogiska planering upprättas utifrån barns överenskommelser i relation till barns språkutveckling samt utifrån avdelningens vardagsarbete angående frågorna om ökat värdegrund, språk och kommunikation mellan barn och mellan barn och pedagoger.

Vi pedagoger uppmuntrar barnen att prata och lyssna med varandra och förklara hur det känns. Vi sätter oss ner och frågar vad det är som hände, hur det känns och hur det känns för den andra. Vi stimulerar barnen på olika sätt, t.ex. att be om ursäkt, klappa, krama. Genom att använda EQ dockor förstärker vi barnens empati. Vi undvikar avbryta barnens fria lek för att barnen behöver mer tid och kommunicera med varandra. I vår arbetsätt utgår vi utifrån barnens intresse.

Pedagogerna kommunicerar och samspelar med barnen genom att samtala och lyssna på vad barnen säger. Lär och tränar barnen att lyssna på varandra.

På avdelningen har vi skapat många stationer för olika aktiviteter och lek som är tydligt och inbjudande miljö. Vi ser att miljön på avdelningen ger förutsättningar för kommunikation och samspel i leken. Vi vuxna pratar klart, tydligt och lugnt. När barnen uttalar ord eller säger en mening fel ska vi vuxna inte rätta de utan att upprepa ordet eller meningen på rätt sätt. När vi pedagoger samtalar med barnen, vara övertydlig och tala om att nu gör vi det eller nu händer det... Vi vuxna är delaktiga i leken och väljer sagor med liten tex och mycket bilder. Vi tittar på bilder och pratar om vad barnen ser. Vi har samtal vid maten och pratar om vad allt heter som finns på bordet, benämna klädesplaggen vid på- och avklädningen. Vi spelar enkla spel i barngrupper och med det enskilda barnet. Vi använder lärplattan och förstarkar barns lärande.

I olika aktiviteter använder vi oss av konkreta material som tydliggör vad vi ska göra under dagen, t.ex. flanotavla, sångpåsar, bildtema.

I kommunikationen med barnen brukar vi, pedagoger informera barnen om att förberedda avslutningen av leken. När vi ska städa undan på avdelningen använder vi oss av positiva ord som plocka och sortera.

Innehåll

Strävansmål:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

Genomförande/HUR:

Vem/vilka: Mojgan, Elena, Danielle

Hela barngruppen kommer att få delta utifrån egen intresse och förmågor. Vi delar in oss så att halva barngruppen är inne och halva barn gruppen när ute.  Vi alla pedagoger planerar men alla pedagoger genomför med sin ansvarsgrupp. Kompetensen är varierande hos barnen. I aktiviteter observerar och dokumenterar pedagoger barns olika intresse. Vi följer barnens förändrade kunnande och reflekterar tillsammans med barnen.

 

Förberedelser:

Vad behöver du som pedagog leta fram när det gäller material, både fysiskt men även information kring ämnet du vill belysa i syftet.

I förberedelser arbetar vi med boken "Snick och Snack", att rita bild och skapa känslogubbar i relation till strävande målet. Vi samlar information från internet och bibliotek. Materialet vi använder är tyg, papper, sax, färg, pinnar, deg och återsvängnings material.  Vi använder oss av detta material som vi  behöver inför varje aktivitet.

Till tillfälle 1: Barnen tillvärkar Snick och Snack av toarulle, papper, tyg, plastkorkar

Till tillfälle 2: Barnen är i utemiljö, skogen, parken och samlar pinnar och kottar m.m.

Till tillfälle 3: Papper, kartong, pinnar, tyg, filtar och stolar (innekoja)

Till tillfälle 4: Blompinnar, papper, mjölkkartong, flanomaterial och tändstickor, potatis, kottar, trolldeg.  

Till tillfälle 5: Vattenfärg, oljefärg, naturfärg.

I tillfällena 6,7,8,9,10  har  barnen används återvinnigs material som röd tråd i hela temaarbetet.

 

Aktiviteter:

Till tillfälle 1: Skapa egna Snick och Snack av återvinnigsmaterial som barnen själva har samlat ihop.  

Till tillfälle 2: Skapa  en koja i utemiljö av naturmaterial och tar med oss Snick och Snack  i skogen och i olika parker.

Till tillfälle 3: Skapa en koja inne av egna valda material och använda Snick och Snack i  dramatisering.

Till tillfälle 4: I sagan finns olika djur som är kompisar till Snick och Snack och barnen kan skapa de och använda de i sin berättelse i form av teatersaga.

Till tillfälle 5: Att skapa Rafe Rev.

Till tillfälle 6: Att skapa kaninen Bitis.

Till tillfälle 7: Att skapa Älgen Älvis.

Till tillfälle 8: Att skapa skatan Hotta.

Till tillfälle 9: Att skapa papegojan Maraca som kommer från Syd Amerika och pratar ett anat språk. Maracan har lustiga färger på sig och ser ut annorlunda.

Till tillfälle 10: Att färglägga kojan och karaktärerna i sagan.

Till tillfälle 11: Äntligt berättelsen i boken   avrundar vi sagan med att baka en morots tårta tillsammans med barnen på avdelningen för avslutning av våra värdegrundsarbete.

 

 

 

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

Vi kommer under aktiviteterna observera och dokumentera barnens görande och talande med hjälp av bild, video och anteckningar. Till slut analyserar vi tillsammans med barnen.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

VAD ska utvecklas/utmanas?

 • förmågor som skall utvecklas är öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, ta hänsyn till och reflektera leva sig in i andra människors situation.
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: