Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsarbete i matsituation på Solrosen.

Skapad 2016-02-19 11:14 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Utveckla barnens samspel och träna barnens kommunikativa och språkliga förmåga och får möjlighet till att vara delaktiga. Att barnen får uppleva måltiderna så trivsamt som möjligt. 

Innehåll

Strävansmål:

  • Målen kan med fördel hämtas hela eller delar av från Lpfö. Målen kan oxå skrivas av oss själva.

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

VAD ska utvecklas/utmanas?

Barnen ska utmanas till  att ta ansvar  tex samarbeta, äta med bestick,, försöka vänta på sin tur. Vi  pedagoger utmanar barnen språk utveckling genom att vi benämner allt när vi samtalar med  barnen i matsituationer. T.ex. sked, gaffel, tallrik , mugg mm.

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Solrosen har 12 barn mellan 1-3 år och 3 pedagoger. Eftersom barnen är i olika utvecklingsfaser så har barnen olika förmågor tex. de yngre barnen som behöver stöd med att äta och dela maten i mindre bitar. De äldre barnen utmanas att dela sin mat genom att använda gaffel och kniv. 

Förberedelser:

En pedagog går och hämtar matvagnen medan de andra två pedagogerna har sångsamling med barnen. De yngsta barnen visar vi vägen till borden  och de äldre barnen får sätta sig själva på en stol. Vi pedagoger ger barnen dryck och varsin grönsak medan pedagoger delar maten. Barnen har fasta sitt platser med bilder.

Aktiviteter:

Vad eller vilka aktiviteter, utifrån barnets/barnens intressen, kommer du använda dig av för att utmana barnet/barnen i sin proximala utvecklingszon.

Efterarbete

5v arbete med fasta sitt platser.

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: