Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre världsreligioner år 3

Skapad 2016-02-20 12:42 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Religionskunskap SO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med våra världsreligioner,kristendomen, judendomen och islam. I detta arbete kommer vi titta närmare på några kristna högtider och vilka traditioner som finns runt omkring dessa. Vi kommer jämföra och studera likheter och skillnader mellan religionernas högtider samt lära oss religionernas heliga skrifter, symboler och byggnader.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att du ska få kunskap om hur människor med olika tro lever med och uttrycker högtider/traditioner på olika sätt. Du ska få förståelse för hur kristna traditioner har påverkat  och påverkas av det svenska samhället och dess värderingar.

Du kommer att utveckla dina kunskaper om viktiga högtider, heliga symboler, heliga skrifter/böcker  samt heliga byggnader, samt utveckla din förmåga att se likheter och skillnader mellan de olika religionernas högtider/traditioner.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Bedömning - vad och hur

Begreppsförmåga:

kunna använda ord som moske, synagoga, kyrka, judendom, kristendom, islam, högtiderna påsk, pesach, id-al-fitr, korset, månen och stjärnan samt Davidsstjärnan. 

Analysförmåga:

jämföra de tre religionerna och se likheter och skillnader

Förmågan att hantera information:

kunna läsa faktatexter ur lärobok och besvara frågor samt söka information på Internet. 

Kommunikationsförmåga:

kunna samtala i par eller i grupp utifrån bilder,ord och frågor.

kunna återberätta en berättelse från varje religion med hjälp av bilder och stödord samt kunna lyssna på kompisar som berättar för att lära av varandra hur man kan återberätta på ett intressant sätt

Metakognitiv förmåga:

kunna  berätta om på vilket sätt du lärt dig något.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Re   3
  Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
 • SO   3
  Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Undervisning och arbetsformer

       Du kommer att få:

 • jobba i par och grupp.
 • se på filmer. 
 • läsa faktatexter om de aktuella religionerna.
 • jämföra olika högtider, heliga byggnader,heliga skrifter och symboler.
 • diskutera och reflektera över likheter och olikheter i de olika religionerna.

Kopplingar till läroplan

 • Re  1-3
  Att leva i närområdet Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Re  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: