Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden Vt- 2016

Skapad 2016-02-20 15:05 i 0 Sjuntorpsskolan Trollhättan
Ett No/Sv/Te-arbete om rymden för år 2.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Teknik Svenska

Vi kommer att arbeta med temat "Rymden" och lära oss om stjärnhimlen och planeterna, vårt solsystem och om månens faser. Vi arbetar med 4D-Frame och bygger raketer och en rymdstation. Vi besöker Innovatum och får en introduktion om rymden i planetariet..

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

 • Ställa egna frågor om vad du vill lära dig om rymden. Söka svar.
 • Läsa faktatexter gemensamt och på egen hand och titta på faktafilmer om rymden. Svara på frågor till faktatexter. Samtala om det vi läser, ser och hör.
 • Skriva egna texter, både faktatexter och berättelser, om rymden.
 • Rita/måla och skapa egna bilder av rymden.
 • Konstruera/bygga rymdraketer och en rymdstation av 4D-Frame.
 • Besöka Innovatum och planetariet och få en introduktion i rymden..

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • muntligt berätta om och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • känna till och berätta något om Big Bang och jordens uppkomst.
 • känna till och berätta om någon/några av planeterna som ingår i vårt solsystem.
 • känna till och berätta om månens olika faser.
 • känna igen någon/några stjärnbilder.
 • läsa och förstå en enkel faktatext om rymden.
 • skriva en enkel faktatext om något som rör rymden.
 • skriva en berättelse med rymdtema.
 • Konstruera en rymdraket/rymdstation av 4D-Frame.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • NO   3
  Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att delta aktivt i diskussioner och klassrumsaktiviteter.
 • Genom samtal med lärare.
 • Genom tydliga dokumentationer, t.ex. rita och skriva om rymden.
 • Genom konstruktion.

Matriser

NO Sv Tk
Rymden matris 2016

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Solen, månen och jorden
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan berätta om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Kan förklara varför vi har dag/natt, olika årstider m.m.
Big bang
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan berätta något om Big bang och jordens uppkomst.
Kan utförligt berätta om Big bang och jordens uppkomst.
Planeterna
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan namn och placeringar på några av planeterna i vårt solsystem. Kan berätta fakta om någon planet.
Kan alla planeterna i vårt solsystem. Kan berätta fakta om några av planeterna.
Månens faser
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan berätta något om månens olika faser.
Kan utförligt berätta om månens olika faser.
Stjärnbilder
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Känner igen och namnger någon stjärnbild.
Känner igen och namnger flera stjärnbilder.
Läsa/förstå faktatext
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan läsa en enkel faktatext och svara på frågor till texten.
Kan läsa och förstå även en svårare faktatext.
Skriva faktatext
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan skriva några enkla faktameningar om t.ex. en planet. Använder stor bokstav och punkt och har en läslig handstil.
Kan skriva en lite längre faktatext om t.ex. en planet. Använder stor bokstav och punkt och har en läslig handstil.
Skriva berättelse.
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan skriva en kortare berättelse med rymdtema. Använder stor bokstav och punkt och har en läslig handstil.
Kan skriva en längre berättelse med rymdtema där berättelsen har en tydlig början, handling och slut. Använder stor bokstav och punkt och har en läslig handstil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: