Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 5 vt 16

Skapad 2016-02-20 21:33 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Mål

Efter avslutat kapitel ska du kunna:

 • Skriva en halv med olika bråk
 • Jämföra och storleksordna bråk
 • Räkna ut en viss del av ett antal t. ex. 2/3 av 18 
 • Skriva bråk med tiondelar eker hundradelar som ett decimaltal 

Matriser

Ma
Bråk åk 5 vt 16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Bråk, jämföra bråk, del av antal, decimaltal,
Du har ännu inte visat baskunskaper om matematiska begrepp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metod
Jämföra bråk, storleksordna bråk, räkna ut del av det hela. Exempel Jämföra vilket bråk som är störst 1/2 eller 1/3. Räkna ut vad 1/4 av 12 är.
Du kan ännu inte göra enkla uträkningar med bråk på ett ganska bra sätt.
Du kan göra enkla uträkningar med bråk på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med bråk på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar med bråk på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Matematiska uttrycksformer
Växla mellan bråkform och decimalform. Exempel skriva 5/10 i decimalform.
Du kan ännu inte byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Redogör för och samtala om tillvägagångssätt
Du kan berätta om hur du räknar ut en viss del av ett antal exempel 2/3 av 18.
Du har ännu inte visat att du kan beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar. Du har svårt att använda bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck.
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situatione
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder bilder, symboler, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: