Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsförståelse

Skapad 2016-02-21 06:11 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Inom tre veckor 9 -11 ska du läsa en berättelse.
Grundskola 5

Du ska utveckla din läsförstålse genom att läsa böcker och berättelser. I tre veckor ska du jobba med sagor och berättelser.

 

Innehåll

mål

Du ska läsa en berättelse ملك الحواس (kopia) förstår och åter berätta den samt du ska skriva några meningar med dina egna ord.

Du ska läsa en bok som du ska låna från skolan biblioteket.

Du ska träna på singular och plural.

Matriser

bedömnings matris

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
läsa
  • Ml
  • Ml  4-6
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
skriva
  • Ml
  • Ml  4-6
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: