Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2,

Skapad 2016-02-21 13:46 i Hovhultsskolan Uddevalla
Vi skall sjunga sånger av olika karaktär, teman, svårighetsgrad och form. Svenska sånger såväl som engelska. Vidare kommer vi att spela olika rytminstrument och börja använda oss av enkel notskrift och tecken.
Grundskola 2 Musik

Vi skall sjunga sånger av olika karaktär och träna olika sångsätt såsom kanon och växelsång. Ibland sjunger vi på svenska och ibland på engelska. Du får öva att sjunga i stor grupp och mindre grupp. Vi skall arbeta med enkel notskrift.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att sjunga sånger av olika karaktär och form där du får använda och utveckla din röst och även utveckla tillit till din egen sångförmåga. Vidare fortsätter vi att spela på rytminstrument och börja att få med enkel notskrift och musiksymboler.
I samband med detta tränar vi oss att sjunga och spela i mindre grupper för varandra.

 

Förmågor:

Analysförmåga Att kunna jämföra likheter och skillnader.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Bedömning - vad och hur

VAD bedöms ? Din förmåga att;
* att deltaga i olika sångaktiviteter
* att deltaga i enkel stämsång,  kanon
* att deltaga i rytminstrumentspel  tillsammans med andra

HUR bedöms detta ? Genom att du visar att;
* du  sjunger sånger tillsammans med andra
* du försöker spela på olika rytm instrument tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få sjunga unison (enstämmig) sång, kanon, växelsång av olika karaktär och svårighetsgrad i stor grupp och mindre grupp. Sånger på svenska och sånger på engelska. Vi kommer också att arbeta med enkel notskrift och musiksymboler, teoretiskt och praktiskt som vi använder när vi sjunger , spelar och gör egen musik.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Hur instrumenten låter och ser ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: