👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemble åk 6

Skapad 2016-02-21 14:52 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Ett arbetsområde där eleverna i grupp, får utveckla sin förmåga inom alla moment involverade i ensemblespel; kompinstrument piano eller gitarr, elbas, trummor och sång.
Grundskola 4 – 6 Musik
Den här planeringen omfattar de delar som ingår i ensemble; sång, ackompanjemang (piano eller gitarr/elgitarr), elbas och trummor.

Innehåll

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Bedömningen kommer att ske genom att jag lyssnar på hur du deltar genom att spela och/eller sjunga. Filmning kommer att ske kontinuerligt för att enklare se vad du individuellt gör och som avslutning projektet blir det någon slags uppspelning. Det här kommer att bedömas:

 • Med vilket flyt du spelar (byter ackord) vid ackompanjemang.
 • Med vilken säkerhet du följer rytm och tonhöjd vid sång.
 • Hur väl du håller pulsen/följer takt & rytm när du spelar en enkel trumstämma.
 • Hur väl du följer takt & rytm när du spelar en enkel basstämma. 
 • På vilket sätt du uttrycker dig och diskuterar kring ditt eget och andras musicerande i gruppen.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musikmatris ensemblespel

Musicerande & Musikskapande

>>>
>>>
>>>
>>>
Gemensam sång
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan delta i gemensam sång och/eller följa rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Basstämma
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela en enkel anpassad basstämma.
Slagverksstämma
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Du kan spela en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackompanjemang
Du har ännu inte visat kunskap på att du på något ackord-instrument kan bidra till ackompanje-mang.
Du bidrar till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Du ackompanjerar på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Melodi; sång eller instrument
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan sjunga eller spela på något instrument med tajming.
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Du sjung­er eller spelar på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
Musikaliskt omdöme/Eget & andras musicerande
Du har ännu inte visat kunskap på att du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Du kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.