Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Min familj

Skapad 2016-02-21 16:01 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
I detta arbetsområde på cirka 3-4 arbetspass utgår vi ifrån elevens egen familj och släkt för att se olikheter i familje-/konstellationer, ekonomi, levnadsätt, levnadsstandard förr och nu och hur de kan påverkas av var man bor.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)

Under vecka 6-10 kommer du genom att utgå från hur din familj ser ut, göra ett enkelt släktträd, prata om vecko-/månadspeng och familjeekonomi. Vi kommer att läsa om och titta på film för att ta del av hur det kunde vara i en familj för cirka 100 år sedan.

 

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att arbeta med på olika sätt bland annat:

Läsa text ur SO-boken sid.22-29

Skriftligt svara på frågor kopplat till kapitlet i boken.

Muntligt berätta hur din familjekonstellation ser ut.

Skriftligt/rita familje"träd/karta".

Titta på film.

Muntlig uppskattning av familjeekonomi.

Skriftlig redovisning/önskan kring eventuell vecko-/månadspeng.

Mål

Bedömning

(En beskrivning som utifrån kunskapskraven visar vad som ligger till grund för bedömningen och hur eleverna ska få visa sina kunskaper.)

Matriser

SO
Min familj

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Delaktighet vid gruppdiskussion
Deltar sällan vid gruppdiskussioner
Deltar ibland vid gruppdiskussionerna.
Deltar alltid vid gruppdiskussionerna.
Förklara olika familjekonstellationer
Kan med stöd från lärare ge exempel på hur olika familjer kan se ut.
Kan ge exempel på hur några familjer kan se ut.
Kan ge flera exempel på hur olika familjer kan se ut.
Familjeekonomi
Kan ge exempel på två olika sätt att betala.
Har en uppfattning om vad vanliga matvaror kostar. Exempelvis en liter mjölk.
Kan ge exempel på vad en medelinkomsttagare kan ha i månadslön. Kan även ge exempel på några vanliga, nödvändiga utgifter.
Var familjer bor och arbetar
Kan ge flera exempel på hur en familj kan bo.
Kan förklara varför de flesta i storstäderna bor i lägenhet.
Kan förklara varför ett hus kan vara billigare än en lägenhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: